Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2006
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2006 ROK 2006


ROK 2006

 • Uchwała Nr XXXIX/243/0606
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/244/06
  w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Janczewie
  pobierz
  Zał. Nr 1do uchw. Nr XXXIX/244/06z dnia 26.01.2006r
  WNIOSEK do Rady Gminy Santok
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/245/06
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/246/06 (Regulamin utrzymania czystosci i porządku)
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
   
 • Uchwała Nr XXXIX/247/06
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/248/06
  w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/249/2006
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości JANCZEWO, dla działek o numerze ewidencji gruntów 221, 194 i 80/4
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/250/2006
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości JANCZEWO, dla działki o numerze ewidencji gruntów 101
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/251/06
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/252/06
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/253/06
  w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/254/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/255/06
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santoku nr XXXIX/246/06 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 • Uchwała NR XL/256/2006
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Santok w miejscowościach Czechów, Janczewo, Górki
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/257/06
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/258/06
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 • Uchwała Nr XLI/259/06
  w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/260/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r
  pobierz
 • Uchwała Nr Nr XLII/261/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/262/06
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/263/06
  w sprawie: przyjęcia Programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Gminy Santok
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/264/06
  w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/266/06
  w sprawie: przystąpienia do przetargu na wykup gruntu
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/267/06
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/268/06
  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/269/06
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Santok Nr XXXVIII/239/05 z dnia 30.12.2005w sprawie budżetu Gminy Santok na rok 2006.
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/270/06
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/271/06
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości.
  pobierz
 • Uchwała Nr Nr XLIII/272/06
  w sprawie: przyjęcia założeń Projektu Inwestycyjnego pn.:"Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG6".
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/273/06
  w sprawie: skargi Pani Marii Wielińskiej
  pobierz
 • Uchwała NrXLIII/274/06
  w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Janczewie
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/275/06
  podziału gminy Santok na okręgi wyborcze
  pobierz
 • Uchwała XLIII/276/06
  w sprawie: przystąpienia Gminy Santok do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n/Odrą
  pobierz
 • Uchwała XLIII/277/06
  w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/278/06
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/279/06
  w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
 • Uchwała XLIII/280/06
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/281/06
  w sprawie: ulgi w podatku rolnym.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/282/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/283/06
  w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Santoku.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/284/06
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
  pobierz
 • Uchwała XLIII/285/06
  w sprawie: ustalenia zasad za korzystanie z sal
  pobierz
 • Uchwała XLIII/286/06
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/126/2004 z dnia 09.06.2004.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/287/06
  w sprawie:zabezpieczenia wydatkowania, zgodnego z przeznaczeniem, środków na dofinansowanie przedsięwzięcia, pochodzących z ZPORR
  pobierz
 • Uchwała XLIII/288/06
  w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy
  pobierz
 • Uchwała I/1/2006
  w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyborów radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Santok i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  pobierz
 • Uchwała I/2/2006
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 • Uchwała I/3/2006
  w sprawie: wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 • Uchwała I/4/2006
  w sprawie: wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 • Uchwała I/5/2006
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
  pobierz
 • Uchwała I/6/2006
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  pobierz
 • Uchwała I/7/2006
  w sprawie: powołania członków Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
  pobierz
 • Uchwała I/8/2006
  w sprawie: powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
  pobierz
 • Uchwała I/9/2006
  w sprawie: powołania członków Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
  pobierz
 • Uchwała I/10/2006
  w sprawie: ustalenia diet radnych.
  pobierz
 • Uchwała I/11/2006
  o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
  pobierz
 • Uchwała II/12/2006
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
  pobierz
 • Uchwała II/13/2006
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości (na 2007r.)
  pobierz
 • Uchwała II/14/2006
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok.
  pobierz


data wytworzenia2007-06-04
data udostępnienia2007-06-04
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin437
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@