Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2007
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2007 ROK 2007


ROK 2007


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2006 rok
pobierz

  1. Uchwała Nr V/28/2007
   w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
   pobierz
  2. Uchwała Nr V/29/2007
   w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
   pobierz
  3. Uchwała Nr V/30/07
   w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości .
   pobierz
  4. Uchwała Nr V/31/07
   w sprawie: uchylenia w części uchwały Rady Gminy
   pobierz
  5. Uchwała Nr V/32/07
   w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
   pobierz
  6. Uchwała Nr V/33/07
   w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Santok
   pobierz
  7. Uchwała Nr V/35/07
   w sprawie: powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok.
   pobierz
  8. Uchwała Nr VI/36/07
   w sprawie: : wartości jednego punktu dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
   pobierz
  9. Uchwała Nr VI/37/07
   w sprawie: zmian w Statucie Gminy Santok.
   pobierz
  10. Uchwała Nr VI/38/07
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
   pobierz
  11. Uchwała Nr VI/39/07
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
   pobierz
  12. Uchwała Nr VI/40/07
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
  13. Uchwała NR VI/41/2007
   w sprawie: przystąpienia Gminy Santok do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  14. Uchwała Nr VI/42/2007
   w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
   pobierz
  15. Uchwała Nr VI/43/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
   pobierz
  16. Uchwała Nr VI/44/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
   pobierz
  17. Uchwała Nr VII/45/2007
   w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
   pobierz
  18. Uchwała Nr VII/46/2007
   w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
   pobierz
  19. Uchwała Nr VII/47/2007
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
  20. Uchwała Nr VII/48/2007
   zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
   pobierz
  21. Uchwała Nr VIII/49/2007
   w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Santok".
   pobierz
  22. Uchwała Nr VIII/50/2007
   w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
   Załącznik nr 1
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr VIII/50/2007 z dnia 2 maja 2007r.
   INWESTYCJE
   pobierz
   Załącznik nr 2
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr VIII/50/2007 z dnia 2 maja 2007r.
   LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009
   pobierz
   Załącznik nr 3
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr VIII/50/2007 z dnia 2 maja 2007r.
   REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
   pobierz
  23. Uchwała Nr IX/51/2007
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  24. Uchwała Nr IX/52/2007
   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  25. Uchwała Nr X/53/2007
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego.
   pobierz
  26. Uchwała Nr XI/54/2007
   w sprawie: zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
  27. Uchwała Nr X/55/2007 w sprawie: zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
   pobierz
   Załącznik nr 1
   w sprawie: zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
   pobierz
   Załącznik nr 2
   w sprawie: zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
   pobierz
  28. Uchwała Nr XII/56/07
   w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok.
   pobierz
  29. Uchwała Nr XII/57/07
   w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
   pobierz
  30. Uchwała Nr XIII/58/07
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  31. Uchwała Nr XIII/59/2007
   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo 2007
   pobierz
  32. Uchwała Nr XIII/60/07
   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty.
   pobierz
  33. Uchwała Nr XIV/61/2007
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
   Załącznik nr 1
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr XIV/61/2007 z dnia 13.09.2007r.
   pobierz
   Załącznik nr 2
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr XIV/61/2007 z dnia 13.09.2007r
   pobierz
   Załącznik Nr 3
   Do Uchwały Rady Gminy Santok Nr XIV/61/2007 z dnia 13.09.2007r <
   pobierz
  34. Uchwała Nr XIV/62/2007
   w sprawie: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  35. Uchwała Nr XIV/63/2007
   w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
   pobierz
  36. Uchwała Nr XIV/64/2007
   w sprawie: regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
   pobierz
  37. Uchwała Nr XIV/65/2007
   w sprawie: skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Lubuskiego
   pobierz
  38. Uchwała Nr XV/66/2007
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanej.
   pobierz
  39. Uchwała Nr XV/67/2007
   w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  40. Uchwała Nr XV/68/2007
   w sprawie: Gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012 Gminy Santok.
   pobierz
  41. Uchwała Nr XV/69/2007
   w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok
   pobierz
   Załącznik do uchwały Nr XV/69/2007
   w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok
   pobierz
  42. Uchwała Nr XV/70/2007
   uchylająca uchwałę Nr XXII/183/2001 z dnia 30-03-2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
   pobierz
  43. Uchwała Nr XV/71/2007
   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Nowe Polichno
   pobierz
  44. Uchwała Nr XV/72/2007
   w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji WFOŚ i GW w Zielonej Górze.
   pobierz
  45. Uchwała Nr XV/73/2007
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  46. Uchwała Nr XVI/74/2007
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2007r.
   pobierz
   Załącznik nr 1
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
   Załącznik nr 2
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
   Załącznik nr 3
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  47. Uchwała Nr XVI/75/2007
   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
   pobierz
  48. Uchwała Nr XVI/76/2007
   w sprawie:ustalenia stawek podatku od nieruchomości
   pobierz
  49. Uchwała Nr XVI/77/2007
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   pobierz
  50. Uchwała Nr XVI/78/07
   w sprawie: nadania nazwy ulicy
   pobierz
   Załącznik nr 1do uchwały nr XVI/78/07
   w sprawie: nadania nazwy ulicy
   pobierz
  51. Uchwała Nr XVII/79/2007
   w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  52. Uchwała Nr XVII/80/2007
   w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych
   pobierz
  53. Uchwała Nr XVII/81/2007
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   pobierz
  54. Uchwała Nr XVII/82/2007
   w sprawie: Budżet Gminy Santok na rok 2008
   pobierz
  55. Uchwała Nr XVIII/83/2007
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  56. Uchwała Nr XVIII/84/2007
   w sprawie: ustalenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
   pobierz
  57. Uchwała Nr XVIII/85/2007
   w sprawie: ustalenia zasad przyznawania sołtysom gminy Santok diet
   pobierz
  58. Uchwała Nr XVIII/86/2007
   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
   pobierz
  59. Uchwała Nr XVIII/87/2007
   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
   pobierz
  60. Uchwała Nr XVIII/88/2007 w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
   pobierz
  61. Uchwała Nr XVIII/89/2007
   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  62. Uchwała Nr XVIII/90/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
   pobierz
  63. Uchwała Nr XVIII/91I/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
   pobierz


data wytworzenia2007-08-01
data udostępnienia2007-08-01
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin480
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@