Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2009
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2009 ROK 2009


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2008 rok
pobierz

ROK 2009

 1. Uchwała Nr XXXII/173/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 2. Uchwała Nr XXXII/174/09
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 3. Uchwała Nr XXXII/175/09
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 4. Uchwała Nr XXXII/176/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Stare Polichno
  pobierz
 5. Uchwała Nr XXXII/177/09
  w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Janczewo"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXII/177/09
  w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Janczewo"
  pobierz
 6. Uchwała Nr XXXII/178/09
  w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Lipki Wielkie"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXII/178/09
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 7. Uchwała Nr XXXII/179/09
  w sprawie:
  pobierz
 8. Uchwała Nr XXXII/180/09
  w sprawie: nadania Statutu Urzędowi Gminy w Santoku
  pobierz
 9. Uchwała Nr XXXIII/181/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r
  pobierz
 10. Uchwała Nr Uchwała Nr XXXIV/182/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 11. Uchwała Nr Nr XXXIV/183/09
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Lipki Wielkie.
  pobierz
 12. Uchwała Nr Nr XXXIV/184/09
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Gralewo
  pobierz
 13. Uchwała Nr Nr XXXIV/185/09
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Santok
  pobierz
 14. Uchwała Nr Nr XXXIV/186/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Wawrów
  pobierz
 15. Uchwała Nr Nr XXXIV/187/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Gralewo.
  pobierz
 16. Uchwała Nr Nr XXXIV/188/09
  w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 17. Uchwała Nr Nr XXXIV/189/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określającego warunki przystąpienia gminy Santok do projektu „Nawigacja w czasie i przestrzeni”.
  pobierz
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/189/09
  w sprawie: sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego warunki przystąpienia gminy Santok do projektu „Nawigacja w czasie i przestrzeni - numeryczny system informacji turystyczno-krajoznawczej w historycznym obszarze Ziemi Lubuskiej”, realizowanego przez stowarzyszenie - Verein Naturschutzpark Märkisch Schweiz eV. Drei Eichen Köningstrasse 62; 15377 Buckow / Märkische Schweiz.
  pobierz
 18. Uchwała Nr XXXIV/190/09
  w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
  pobierz
 19. Uchwała Nr XXXIV/191/09
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów
  pobierz
 20. Uchwała Nr XXXIV/192/09
  o zmianie uchwały Rady Gminy Santok Nr XL/256/ 2006 z dnia 23 mar-ca 2006 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Czechów, Janczewo, Górki.
  pobierz
 21. Uchwała Nr XXXIV/193/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie Janczewo
  pobierz
 22. Uchwała Nr XXXIV/194/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 23. Uchwała Nr XXXIV/195/09
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wawrów
  pobierz
  Załącznik do uchwały Nr XXXIV/195/09
  Plan Odnowy Miejscowości Wawrów
  pobierz
 24. Uchwała Nr XXXV/196/09
  w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 25. Uchwała Nr XXXV/197/09
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
  pobierz
 26. Uchwała Nr XXXV/198/09
  w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  pobierz
 27. Uchwała Nr XXXV/199/09
  w sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 28. Uchwała Nr XXXV/200/09
  w sprawie: współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok”.
  pobierz
 29. Uchwała Nr XXXV/201/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wawrów.
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXXVI/202/09
  w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXXVI/203/09
  w sprawie: uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą „Kłociowisko”, zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569 d, jako użytek ekologiczny
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXXVII/204/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 33. Uchwała Nr XXXVII/205/09
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 34. Uchwała Nr XXXVII/206/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
  pobierz
 35. Uchwała Nr XXXVII/207/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gralewo
  pobierz
 36. Uchwała Nr XXXVII/208/09
  w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu pomieszczeń gospodarczych i garaży
  pobierz
 37. Uchwała Nr XXXVII/209/09
  w sprawie: nieodpłatnego przekazania drogi w miejscowości Wawrów
  pobierz
 38. Uchwała Nr XXXVII/210/09
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 39. Uchwała Nr XXXVII/211/09
  w sprawie: wydania opinii w sprawie proponowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska specjalnych obszarów ochrony siedlisk o nazwie PLH08_03 "Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej" oraz PLH08_48 "Ostoja Barlinecka" na terenie gminy Santok i wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  pobierz
 40. Uchwała Nr XXXVII/212/09
  w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)
  pobierz
 41. Uchwała Nr XXXVII/213/09
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 42. Uchwała Nr XXXVII/214/09
  w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 43. Uchwała Nr XXXVII/215/09
  w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Janczewo.
  pobierz
 44. Uchwała Nr XXXVII/216/09
  w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare Polichno.
  pobierz
 45. Uchwała Nr XXXVII/217/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 46. Uchwała Nr XXXVII/218/09
  w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  pobierz
 47. Uchwała Nr XXXVIII/219/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r
  pobierz
 48. Uchwała Nr XXXVIII/220/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 49. Uchwała Nr XXXVIII/221/09
  w sprawie: wycofanie się Gminy Santok z Lokalnej Grupy Działania - Fundacja "Kraina Podgrzybka".
  pobierz
 50. Uchwała Nr XXXVIII/222/09
  w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. "Kraina Szlaków Turystycznych".
  pobierz
 51. Uchwała Nr XXXIX/223/09
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 52. Uchwała Nr XXXIX/224/09
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 53. Uchwała Nr XL/225/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r
  pobierz
 54. Uchwała Nr XL/226/09
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 55. Uchwała Nr XL/227/09
  w sprawie: zmian w Statucie Gminy Santok
  pobierz
 56. Uchwała Nr XLI/228/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 57. Uchwała Nr XLII/229/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 58. Uchwała Nr XLII/230/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, położonej w miejscowości Santok na rzecz użytkownika wieczystego
  pobierz
 59. Uchwała Nr XLII/231/09
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 60. Uchwała XLII/232/09
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Lipki Wielkie dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 61. Uchwała Nr XLII/233/09
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 62. Uchwała Nr XLII/234/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 63. Uchwała Nr XLII/235/09
  w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie
  pobierz
  WNIOSEK do Rady Gminy Santok
  o dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
  pobierz
 64. Uchwała Nr XLII/236/09
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo, Wawrów
  pobierz
 65. Uchwała Nr XLIII/237/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 66. Uchwała Nr XLIII/238/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 67. Uchwała Nr XLIV/239/09
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Santok
  pobierz
  Załącznik nr 1
 68. Uchwała Nr XLIV/240/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 69. Uchwała Nr XLIV/241/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 70. Uchwała Nr XLIV/242/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy.
  pobierz
 71. Uchwała Nr XLIV/243/09
  w sprawie: sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości w obrębie Janczewo
  pobierz
 72. Uchwała Nr XLIV/244/09
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok
  pobierz
 73. Uchwała Nr XLIV/245/09
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości w obrębie Ludzisławice.
  pobierz
 74. Uchwała Nr XLIV/246/09
  w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
  pobierz
 75. Uchwała Nr XLIV/247/09
  w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 76. Uchwała Nr XLIV/248/09
  w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 77. Uchwała Nr XLIV/249/09
  w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
  pobierz
 78. Uchwała Nr XLIV/250/09
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
  pobierz
 79. Uchwała Nr XLIV/251/09
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2010 rok na obszarze Gminy Santok.
  pobierz
 80. Uchwała Nr XLV/252/09
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/250/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 81. Uchwała Nr XLV/253/09
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
  pobierz
 82. Uchwała Nr XLV/254/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 83. Uchwała Nr XLV/255/09
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Czechów dla dotychczasowego Najemcy.
  pobierz
 84. Uchwała Nr XLVI/256/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 85. Uchwała Nr XLVI/257/09
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości.
  pobierz
 86. Uchwała Nr XLVI/258/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Lipki Wielkie.
  pobierz
 87. Uchwała Nr XLVI/259/09
  w sprawie: UZNANIA STANOWISKA KŁOCI WIECHOWATEJ POD NAZWĄ "KŁOCIOWISKO" ZLOKALIZOWANEGO W LEŚNICTWIE JANCZEWO W ODDZIALE 569 D (CZĘŚĆ DZ. NR 742, OBRĘB JANCZEWO, GM. SANTOK), JAKO UŻYTEK EKOLOGICZNY.
  pobierz
 88. Uchwała Nr XLVI/260/09
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Santok na lata 2010-2014
  pobierz
 89. Uchwała Nr XLVI/261/09
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 90. Uchwała Nr XLVI/262/09
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 91. Uchwała Nr XLVII/263/09
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
  pobierz
 92. Uchwała Nr XLVII/264/09
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
  pobierz
 93. Uchwała Nr XLVII/265/09
  w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  pobierz
 94. Uchwała Nr XLVII/266/09
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  pobierz
 95. Uchwała Nr XLVII/267/09
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
  pobierz


data wytworzenia2009-02-23
data udostępnienia2009-02-23
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin459
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@