Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2010
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2010 ROK 2010


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2009 rok
pobierz

ROK 2010

 1. Uchwała Nr XLVIII/268/10
  w sprawie:udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 2. Uchwała Nr XLVIII/269/10
  w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistyczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu
  pobierz
 3. Uchwała Nr XLIX/271/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 4. Uchwała Nr XLIX/272/10
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gralewo
  pobierz
 5. Uchwała Nr XLIX/273/10
  w sprawie:sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Nowe Polichno dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 6. Uchwała Nr XLIX/274/10
  w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  pobierz
 7. Uchwała Nr XLIX/275/10
  w sprawie: zmiany uchwały rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodz_cych w skład mienia Gminy Santok
  pobierz
 8. Uchwała Nr XLIX/276/10
  w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów należ_cych do zasobu nieruchomości Gminy Santok
  pobierz
 9. Uchwała Nr L/277/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 10. Uchwała Nr L/278/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorz_dowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 11. Uchwała Nr L/279/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 12. Uchwała Nr L/280/10
  w sprawie: współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia "Transgraniczy, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko"
  pobierz
 13. Uchwała Nr L/281/2010
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 14. Uchwała Nr L/282/2010
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowi_cych fundusz sołecki.
  pobierz
 15. Uchwała Nr L/283/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowi_cej lokale mieszkalne
  pobierz
 16. Uchwała Nr L/284/10
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Wawrów
  pobierz
 17. Uchwała Nr LI/285/10
  w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi
  pobierz
 18. Uchwała Nr LI/286/10
  w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
  pobierz
 19. Uchwała Nr LI/287/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 20. Uchwała Nr LI/288/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 21. Uchwała Nr LI/289/10
  w sprawie: zaci_gnięcia zobowi_zania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie Santok
  pobierz
 22. Uchwała Nr LI/290/10
  w sprawie: przyst_pienia do sporz_dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w Gminie Santok
  pobierz
 23. Uchwała Nr LII/291/10
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 24. Uchwała Nr LII/292/10
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 25. Uchwała Nr LII/293/10
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Santok
  pobierz
 26. Uchwała Nr LII/294/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 27. Uchwała Nr LIII/295/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 28. Uchwała Nr LIII/296/10
  w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze
  pobierz
 29. Uchwała Nr LIII/297/10
  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 30. Uchwała Nr LIII/298/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na przyst_pienie Gminy Santok do realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urz_d" i zawarcie porozumienia z innymi JST w sprawie zasad realizacji projektu
  pobierz
 31. Uchwała Nr LIV/299/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 32. Uchwała NR LIV/300/10
  w sprawie: rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmuj_cych tereny w miejscowościach : Czechów, Janczewo, Górki,
  pobierz
 33. Uchwała NR LIV/301/10
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy santok obejmuj_cych tereny w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki,
  pobierz
 34. Uchwała NR LIV/302/10
  w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
  pobierz
 35. Uchwała NR LIV/303/10
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  pobierz
 36. Uchwała Nr LV/304/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 37. Uchwała NR LV/305/10
  w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
  pobierz
 38. Uchwała Nr LV/306/10
  w sprawie: przyst_pienia do sporz_dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok w obrębie Wawrów zatwierdzonego uchwał_ nr:III/23/98 Rady Gminy Santok z dnia 27.XI.1998 roku
  pobierz
 39. Uchwała NR LV/307/2010
  w sprawie: Uchwała uchylenia uchwały Nr XV/71/2007 z dnia 30.10.2007r. o przyst_pieniu do sporz_dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok, w miejscowości Nowe Polichno
  pobierz
 40. Uchwała Nr LV/308/10
  w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych ,garaży i boksów gospodarczych w miejscowości Wawrów i Gralewo
  pobierz
 41. Uchwała NR LV/309/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokali w miejscowości Wawrów
  pobierz
 42. Uchwała Nr LV/310/10
  w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
  pobierz
 43. Uchwała Nr LVI/311/10
  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  pobierz
 44. Uchwała Nr LVI/312/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 45. Uchwała Nr LVI/313/10
  w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych w miejscowości Wawrów
  pobierz
 46. Uchwała Nr LVI/314/10
  w sprawie: zaci_gnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 47. Uchwała Nr LVI/315/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 48. Uchwała NR LVI/316/10
  W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI WAWRÓW
  pobierz
 49. Uchwała NR LVII/317/10
  w sprawie: zmiany uchwały nr LVI/314/10 Rady Gminy Santok z dnia 31.08.2010r. w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 50. Uchwała NR LVII/318/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 51. Uchwała NR LVII/319/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 52. Uchwała NR LVII/320/10
  w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r., w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
  pobierz
 53. Uchwała NR LVII/321/10
  w sprawie: skargi Pani Marii Wielińskiej
  pobierz
 54. Uchwała NR LVII/322/10
  w sprawie: zabezpieczenia środków w 2011 roku w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
  pobierz
 55. Uchwała NR LVIII/323/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 56. Uchwała NR LVIII/324/2010
  w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki na terenie gminy Santok
  pobierz
 57. Uchwała NR LVIII/325/10
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 58. Uchwała NR LVIII/326/2010
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 59. Uchwała NR LIX/327/10
  w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, w miejscowości Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 221, 194 i 80/4
  pobierz
 60. Uchwała NR LIX/328/10
  w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, w miejscowości Janczewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 101
  pobierz
 61. Uchwała NR LIX/329/10
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości WAWRÓW obejmującego obszar: zachodni fragment obrębu WAWRÓW
  pobierz
 62. Uchwała NR LIX/330/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 63. Uchwała NR LIX/331/10
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 64. Uchwała Nr LX/332/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 65. Uchwała Nr I/1/2010
  w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyborów radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Santok i Wiceprzewodniczących Rady Gminy
  pobierz
 66. Uchwała Nr I/2/2010
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 67. Uchwała Nr I/3/2010
  w sprawie: wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 68. Uchwała Nr I/4/2010
  w sprawie: wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 69. Uchwała Nr II/5/2010
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 70. Uchwała Nr II/6/2010
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 71. Uchwała Nr II/7/2010
  w sprawie: powołania członków Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 72. Uchwała Nr II/8/2010
  w sprawie: powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  pobierz
 73. Uchwała Nr II/9/2010
  w sprawie: powołania członków Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 74. Uchwała Nr II/10/2010
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok
  pobierz
 75. Uchwała Nr III/11/10
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok
  pobierz
 76. Uchwała Nr III/12/10
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
  pobierz
 77. Uchwała Nr III/13/10
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Stare Polichno
  pobierz
 78. Uchwała Nr III/14/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Stare Polichno
  pobierz
 79. Uchwała Nr III/15/10
  w sprawie: zmiany składu Komisji inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia
  pobierz
 80. Uchwała Nr III/16/10
  w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  pobierz
 81. Uchwała Nr III/17/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 82. Uchwała Nr IV/18/10
  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6.
  pobierz


data wytworzenia2010-03-22
data udostępnienia2010-03-22
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin446
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@