Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2011
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2011 ROK 2011


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2010 rok

pobierz

ROK 2011

 1. Uchwała Nr V/19/11
  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011 
  pobierz
  BUDŻET GMINY 2011 - pobierz
 2. Uchwała Nr V/20/11
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 3. Uchwała Nr V/21/11
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 4. Uchwała Nr V/22/11
  w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  pobierz
 5. Uchwała Nr V/23/11
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  pobierz
 6. Uchwała Nr V/24/11
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
  pobierz
 7. Uchwała Nr V/25/11
  w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Santok w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
  pobierz
 8. Uchwała Nr VI/26/11
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości.
  pobierz
 9. Uchwała Nr VI/27/11
  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na rok 2011 
  pobierz
 10. Uchwała Nr VI/28/11
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw 
  pobierz
 11. Uchwała Nr VI/29/11
  w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
  pobierz
 12. Uchwała Nr VI/30/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 13. Uchwała Nr VI/31/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 14. Uchwała Nr VII/32/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 15. Uchwała Nr VII/33/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
  pobierz
 16. Uchwała Nr VII/34/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej Janczewo 29.
  pobierz
 17. Uchwała Nr VII/35/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 18. Uchwała Nr VII/36/11
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  pobierz
 19. Uchwała Nr VII/37/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 20. Uchwała Nr VIII/38/11
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
  pobierz
 21. Uchwała Nr VIII/39/11
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2010 rok
  pobierz
 22. Uchwała Nr VIII/40/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Janczewo 
  pobierz
 23. Uchwała Nr VIII/41/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice 
  pobierz
 24. Uchwała Nr VIII/42/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
  pobierz
 25. Uchwała Nr VIII/43/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo 
  pobierz
 26. Uchwała Nr VIII/44/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo 
  pobierz
 27. Uchwała Nr VIII/45/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów 
  pobierz
 28. Uchwała Nr VIII/46/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik 
  pobierz
 29. Uchwała Nr VIII/47/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie 
  pobierz
 30. Uchwała Nr VIII/48/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe 
  pobierz
 31. Uchwała Nr VIII/49/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice 
  pobierz
 32. Uchwała Nr VIII/50/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce 
  pobierz
 33. Uchwała Nr VIII/51/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo 
  pobierz
 34. Uchwała Nr VIII/52/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Santok 
  pobierz
 35. Uchwała Nr VIII/53/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno 
  pobierz
 36. Uchwała Nr VIII/54/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno 
  pobierz
 37. Uchwała Nr VIII/55/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów 
  pobierz
 38. Uchwała Nr VIII/56/11
  w sprawie:zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Czechów. 
  pobierz
 39. Uchwała Nr VIII/57/11
  w sprawie: ustanowienia pomników przyrody 
  pobierz
 40. Uchwała Nr VIII/58/11
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp 
  pobierz
 41. Uchwała Nr VIII/59/11
  w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 42. Uchwała Nr VIII/60/11
  w sprawie: pisma Pana Adama Korzeniowskiego 
  pobierz
 43. Uchwała Nr VIII/61/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011.
  pobierz
 44. Uchwała Nr IX/62/11
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 45. Uchwała Nr IX/63/11
  w sprawie: Powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 46. Uchwała Nr IX/64/11
  w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r., w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
  pobierz
 47. Uchwała Nr IX/65/11
  w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Santok.
  pobierz
 48. Uchwała Nr IX/66/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych w obrębie Santok wraz z udziałami w częściach wspólnych nieruchomości 
  pobierz
 49. Uchwała Nr IX/67/11
  w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Santok 
  pobierz
 50. Uchwała Nr IX/68/11
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 51. Uchwała Nr IX/69/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 52. Uchwała Nr IX/70/11
  w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie.
  pobierz
 53. Uchwała Nr X/71/11
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo 
  pobierz
 54. Uchwała Nr X/72/11 
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wawrowie 
  pobierz
 55. Uchwała Nr X/73/11
  w sprawie:: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok 
  pobierz
 56. Uchwała Nr X/74/11 
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 57. Uchwała Nr X/75/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 58. Uchwała Nr X/76/11 
  w sprawie: zapewnienia środków własnych w budżecie Gminy Santok na rok 2012 na zadanie: " Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie wraz z budową zatok autobusowych".
  pobierz
 59. Uchwała Nr XI/77/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 60. Uchwała Nr XI/78/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 61. Uchwała Nr XI/79/11
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 62. Uchwała Nr XI/80/11
  w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 63. Uchwała Nr XII/81/11
  w sprawie: powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych
  pobierz
 64. Uchwała Nr XII/82/11
  w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 
  pobierz
 65. Uchwała Nr XII/83/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 66. Uchwała Nr XII/84/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 67. Uchwała Nr XIII/85/11
  w sprawie: rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Wójta w kwestii złożonego protestu co do  ważności wyborów sołtysa w sołectwie Lipki Małe.
  pobierz
 68. Uchwała Nr XIII/86/2011
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jastrzębnik
  pobierz
 69. Uchwała Nr XIII/87/11
  w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp
  pobierz
 70. Uchwała NR XIII/88/11
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok - obręb Wawrów, na granicy z Gorzowem Wlkp. 
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok - obręb Wawrów, na granicy z Gorzowem Wlkp. 
  pobierz
 71. Uchwała NR XIII/89/11
  w sprawie: współpracy Gminy Santok z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
  pobierz
 72. Uchwała Nr XIII/90/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 73. Uchwała Nr XIII/91/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
  pobierz
 74. Uchwała Nr XIII/92/11 
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 75. Uchwała Nr XIV/93/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrębie Wawrów 
  pobierz
 76. Uchwała Nr XIV/94/11
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo. 
  pobierz
 77. Uchwała Nr XIV/95/11 
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Lipki Wielkie.
  pobierz
 78. Uchwała Nr XIV/96/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
  pobierz
 79. Uchwała Nr XIV/97/11
  w sprawie: opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Kłodawa położonych na terenie gminy Santok za ochronne.
  pobierz
 80. Uchwała Nr XIV/98/11
  w sprawie: w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie” 
  pobierz
 81. Uchwała Nr XIV/99/11
  w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
  pobierz
 82. Uchwała Nr XIV/100/11
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Santok 
  pobierz
 83. Uchwała Nr XIV/101/11 
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 84. Uchwała Nr XIV/102/11
  w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 
  pobierz
  1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz
  2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - pobierz
  3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - pobierz
  4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   IN-1 NFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - pobierz
 85. Uchwała Nr XIV/103/11
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  pobierz
 86. Uchwała Nr XIV/104/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 87. Uchwała Nr XIV/105/11
  w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Celowego Gmin MG­6
  pobierz
 88. Uchwała Nr XV/106/11
  w sprawie: sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 89. Uchwała Nr XV/107/11
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 90. Uchwała Nr XV/108/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Santok.
  pobierz
 91. Uchwała Nr XV/109/11
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok - obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
  pobierz
 92. Uchwała Nr XV/110/11
  w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gorzów Wielkopolski.
  pobierz
 93. Uchwała Nr XV/111/11
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/101/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 94. Uchwała Nr XV/112/11
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntu 38/26 - w obrębie Wawrów 1
  pobierz
 95. Uchwała Nr XV/113/11
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  pobierz
 96. Uchwała Nr XV/114/11
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
  pobierz
 97. Uchwała Nr XV/115/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 98. Uchwała Nr XV/116/11
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  pobierz
 99. Uchwała Nr XV/117/11
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
  pobierz
 100. Uchwała Nr XV/118/11
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok
  pobierz
 101. Uchwała Nr XVI/119/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011.
  pobierz
 102. Uchwała Nr XVI/120/11
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz


data wytworzenia2011-02-21
data udostępnienia2011-02-21
sporządzone przez. inż. Krzysztof Kinal
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin461
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@