Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2012
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2012 ROK 2012


Uchwały, rok 2012


 1. Uchwała Nr XVII/121/12
  w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/290/10 Rady Gminy Santok z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w Gminie Santok
  pobierz
     Załącznik (jpg 90 KB) pobierz
     Załącznik (jpg 2304 KB) pobierz
 2. Uchwała Nr XVII/122/12
  w sprawie: przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Santok.
  pobierz
 3. Uchwała Nr XVII/123/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 4. Uchwała Nr XVII/124/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Górki
  pobierz
 5. Uchwała Nr XVII/125/12
  w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  pobierz
 6. Uchwała Nr XVII/126/12
  w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
  pobierz
 7. Uchwała Nr XVII/127/12
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 8. Uchwała Nr XVII/128/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 9. Uchwała Nr XVII/129/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 10. Uchwała Nr XVII/130/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 2012
  pobierz
 11. Uchwała Nr XVII/131/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 12. Uchwała Nr XVII/132/12
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 13. Uchwała Nr XVII/133/12
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2012
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w sprawie uchwały nr XVII/133/12
  pobierz
 14. Uchwała Nr XVII/134/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 15. Uchwała Nr XVIII/135/12
  w sprawie: wyrażenia woli pokrycia udziału własnego na realizację w latach 2012 - 2014 zadania "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych" zgłaszanego przez Gminę Santok do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion).
  pobierz
 16. Uchwała Nr XIX/136/12
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
  pobierz
 17. Uchwała Nr XIX/137/12
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2011 rok
  pobierz
 18. Uchwała Nr XIX/138/12
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Wawrów dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 19. Uchwała Nr XIX/139/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 20. Uchwała Nr XIX/140/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012.
  pobierz
 21. Uchwała Nr XIX/141/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 22. Uchwała Nr XIX/142/12
  w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  pobierz
 23. Uchwała Nr XX/143/12
  w sprawie: wniosku o wprowadzenie zmian do projektu Uchwały Rady Gminy Santok w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
  pobierz
 24. Uchwała Nr XX/144/12
  w sprawie: rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo
  pobierz
 25. Uchwała Nr XX/145/12
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo
  pobierz
  Załącznik nr 1 do chwały nr XX/145/12
  pobierz
  Załącznik nr 2 do chwały nr XX/145/12
  pobierz
 26. Uchwała Nr XX/146/12
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 27. Uchwała Nr XX/147/12
  w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych
  pobierz
 28. Uchwała Nr XX/148/12
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  pobierz
 29. Uchwała Nr XX/149/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXI/150/12
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr LI/290/10 Rady Gminy Santok z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXI/151/2012
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXI /152/2012
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb CZECHÓW, dla działki o numerze ewidencji gruntów 114
  pobierz
 33. Uchwała Nr XXI/153/2012
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21
  pobierz
 34. Uchwała Nr XXI/154/12
  w sprawie: wykupu przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 35. Uchwała Nr XXI/155/12
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo.
  pobierz
 36. Uchwała Nr XXI/156/12
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Janczewo
  pobierz
 37. Uchwała Nr XXI/157/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 38. Uchwała Nr XXI/158/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 39. Uchwała Nr XXI/159/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 40. Uchwała Nr XXII/160/12
  w sprawie: przesunięcia karetki typu P z Międzyrzeckiego Rejonu Operacyjnego - szpitala w Skwierzynie na Rejon Operacyjny Nowogrodu Bobrzańskiego
  pobierz
 41. Uchwała Nr XXII/161/12
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Jastrzębnik
  pobierz
 42. Uchwała Nr XXII/162/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 43. Uchwała Nr XXII/163/12
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 44. Uchwała Nr XXII/164/12
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gralewo w gminie Santok
  pobierz
 45. Uchwała Nr XXII/165/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 46. Uchwała Nr XXII/166/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 47. Uchwała Nr XXII/167/12
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo
  pobierz
 48. Uchwała Nr XXII/168/12
  w sprawie: podziału gminy Santok na okręgi wyborcze
  pobierz
 49. Uchwała Nr XXIII/169/12
  w sprawie: wykupu przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 50. Uchwała Nr XXIII/170/12
  w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
  Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.376.2012
  pobierz
 51. Uchwała Nr XXIII/171/12
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała Nr XXIII/172/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 53. Uchwała Nr XXIII/173/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 54. Uchwała Nr XXIV/174/12
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  pobierz
 55. Uchwała Nr XXIV/175/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 56. Uchwała Nr XXIV/176/12
  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2012r
  pobierz
 57. Uchwała Nr XXIV/177/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 58. Uchwała Nr XXIV/178/12
  w sprawie: zapewnienia środków własnych w budżecie Gminy Santok na rok 2013 na zadanie: " Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie wraz z budową zatok autobusowych".
  pobierz
 59. Uchwała Nr XXIV/179/12
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Wawrów i Czechów w Gminie Santok.
  pobierz
 60. Uchwała Nr XXIV/180/12
  w sprawie: rozpatrzenia skargi.
  pobierz
 61. Uchwała Nr XXIV/181/12
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na 2013r..
  pobierz
 62. Uchwała Nr XXIV/182/12
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020 .
  pobierz
 63. Uchwała Nr XXV/183/12
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
  pobierz
 64. Uchwała Nr XXV/184/12
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok
  pobierz
 65. Uchwała Nr XXV/185/12
  w sprawie: podziału gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  pobierz
 66. Uchwała Nr XXV/186/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 67. Uchwała Nr XXV/187/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 68. Uchwała Nr XXV/188/12
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  pobierz
 69. Uchwała Nr XXV/189/12
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 70. Uchwała Nr XXV/190/12
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 71. Uchwała Nr XXV/191/12
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 72. Uchwała Nr XXV/192/12
  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  pobierz
 73. Uchwała Nr NR XXV/193/12
  w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  pobierz
 74. Uchwała Nr XXV/194/12
  w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  pobierz
  Załącznik do Uchwały Nr XXV/194/12
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  pobierz
 75. Uchwała Nr XXV/195/12
  w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  pobierz
 76. Uchwała Nr XXV/196/12
  w sprawie: przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Santok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  pobierz
 77. Uchwała Nr XXV/197/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/197/12
  Plan kwot udzielonych z budżetu Gminy Santok w 2012 roku
  pobierz
 78. Uchwała Nr XXV/198/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 79. Uchwała Nr XXV/199/12
  w sprawie: ustalenia diet radnych
  pobierz


data wytworzenia2012-04-11
data udostępnienia2012-04-11
sporządzone przezPracownika merytorycznego
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin609
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@