Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2017 ROK 2017
 1. Uchwała nr XXIX/210/17
  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2017r
  pobierz
 2. Uchwała nr XXIX/211/17
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017
  pobierz
 3. Uchwała nr XXIX/212/17
  w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok na 2017 rok
  pobierz
 4. Uchwała nr XXIX/213/17
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15
  pobierz
 5. Uchwała nr XXIX/214/2017
  w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35
  pobierz
  Załącznik nr 1
  pobierz
  Załącznik nr 2
  pobierz
 6. Uchwała nr XXIX/215/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 7. Uchwała nr XXIX/216/2017
  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Ludzisławice
  pobierz
 8. Uchwała nr XXIX/217/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
  pobierz
 9. Uchwała nr XXIX/218/17
  w sprawie: określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 10. Uchwała nr XXIX/219/2017
  w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  pobierz
 11. Uchwała nr XXIX/220/17
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystania z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych
  pobierz
 12. Uchwała nr XXIX/221/17
  w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 13. Uchwała nr XXIX/222/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 14. Uchwała nr XXX/223/17
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo
  pobierz
 15. Uchwała nr XXX/224/17
  w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 16. Uchwała nr XXX/225/17
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 17. Uchwała nr XXX/226/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Santok
  pobierz
  Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Santok
  pobierz
  Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Santok
  pobierz
  Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Santok
  pobierz
 18. Uchwała nr XXX/227/17
  w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  pobierz
 19. Uchwała nr XXX/228/17
  w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok
  pobierz
 20. Uchwała nr XXX/229/17
  w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 21. Uchwała nr XXX/231/17
  w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 22. Uchwała nr XXX/232/17
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok
  pobierz
  Złącznik nr 1 do przystąpienia do Uchwała nr XXX/232/17
  pobierz
 23. Uchwała nr XXXI/233/17
  w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
  pobierz
 24. Uchwała nr XXXI/234/17
  w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  pobierz
 25. Uchwała nr XXXI/235/17
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo
  pobierz
 26. Uchwała nr XXXI/236/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Janczewo
  pobierz
 27. Uchwała nr XXXI/237/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 28. Uchwała nr XXXI/238/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 29. Uchwała nr XXXI/239/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 30. Uchwała nr XXXI/240/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 31. Uchwała nr XXXI/241/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 32. Uchwała nr XXXI/242/17
  w sprawie: odwołania radnego ze składu Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 33. Uchwała nr XXXI/243/17
  w sprawie: przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXI/243/17
  pobierz
 34. Uchwała nr XXXI/244/17
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Warty i Dolnej Noteci"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXI/244/17
  pobierz
 35. Uchwała nr XXXII/245/17
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
  pobierz
 36. Uchwała nr XXXII/246/17
  w sprawie:udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  pobierz
 37. Uchwała nr XXXII/247/17
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020
  pobierz
 38. Uchwała nr XXXII/248/17
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020.
  pobierz
 39. Uchwała nr XXXII/249/17
  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
  pobierz
 40. Uchwała nr XXXII/250/17
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 41. Uchwała nr XXXII/251/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 42. Uchwała nr XXXII/252/17
  w sprawie: sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kostrzyn nad Odrą
  pobierz
 43. Uchwała nr XXXII/253/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 44. Uchwała nr XXXII/254/17
  w sprawie: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2017 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
  Załącznik pobierz
 45. Uchwała nr XXXII/255/17
  w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 46. Uchwała nr XXXII/256/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 47. Uchwała nr XXXIII/257/17
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie _Dolina Warty i Dolnej Noteci_
  pobierz
  Załącznik
  w sprawie: obszaru chronionego krajobrazu o nazwie _Dolina Warty i Dolnej Noteci"
  pobierz
 48. Uchwała nr XXXIII/258/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 49. Uchwała nr XXXIII/259/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025
  pobierz
 50. Uchwała nr XXXIII/260/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 51. Uchwała nr XXXIII/261/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 52. Uchwała nr
  w sprawie:
  pobierz
 53. Uchwała nr XXXIV/262/17
  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
  pobierz
 54. Uchwała nr XXXIV/263/17
  w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  pobierz
 55. Uchwała nr XXXIV/264/17
  w sprawie: nadania nazwy dla ronda w Wawrowie
  pobierz
 56. Uchwała nr XXXIV/265/17
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr. ewid. 109/11
  pobierz
 57. Uchwała nr XXXIV/266/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę gruntów połozonych w miejscowości Lipki Wielkie-dz.nr283/12 na dz.nr 317/13
  pobierz
 58. Uchwała nr XXXIV/267/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 59. Uchwała nr XXXIV/268/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 60. Uchwała nr XXXIV/269/17
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 61. Uchwała nr XXXIV/270/17
  w sprawie: uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 62. Uchwała nr XXXIV/271/17
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 63. Uchwała nr XXXIV/272/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 64. Uchwała nr XXXIV/273/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
  pobierz
 65. Uchwała nr XXXIV/274/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki.
  pobierz
 66. Uchwała nr XXXIV/275/17
  w sprawie: odwołania radnego ze składu Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 67. Uchwała nr XXXV/276/17
  w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 68. Uchwała nr XXXV/277/17
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 69. Uchwała nr XXXVI/278/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice
  pobierz
 70. Uchwała nr XXXVI/279/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
  pobierz
 71. Uchwała nr XXXVI/280/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo
  pobierz
 72. Uchwała nr XXXVI/281/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo
  pobierz
 73. Uchwała nr XXXVI/282/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów
  pobierz
 74. Uchwała nr XXXVI/283/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik
  pobierz
 75. Uchwała nr XXXVI/284/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie
  pobierz
 76. Uchwała nr XXXVI/285/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe
  pobierz
 77. Uchwała nr XXXVI/286/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice
  pobierz
 78. Uchwała nr XXXVI/287/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce
  pobierz
 79. Uchwała nr XXXVI/288/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo
  pobierz
 80. Uchwała nr XXXVI/289/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Santok
  pobierz
 81. Uchwała nr XXXVI/290/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno
  pobierz
 82. Uchwała nr XXXVI/291/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno
  pobierz
 83. Uchwała nr XXXVI/292/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów
  pobierz
 84. Uchwała nr XXXVI/293/17
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku
  pobierz
 85. Uchwała nr XXXVI/294/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie
  pobierz
 86. Uchwała nr XXXVI/295/2017
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie
  pobierz
 87. Uchwała nr XXXVI/296/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią szkołę podstawową
  pobierz
 88. Uchwała nr XXXVI/297/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią szkołę podstawową
  pobierz
 89. Uchwała nr XXXVI/298/17
  w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok
  pobierz
 90. Uchwała nr XXXVI/299/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 85/3 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 91. Uchwała nr XXXVI/300/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 92. Uchwała nr XXXVI/301/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
  pobierz
 93. Uchwała nr XXXVII/302/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 94. Uchwała nr XXXVIII/303/2017
  w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 95. Uchwała nr XXXVIII/304/17
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 96. Uchwała nr XXXVIII/305/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie
  pobierz
 97. Uchwała nr XXXVIII/306/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie
  pobierz
 98. Uchwała nr XXXVIII/307/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Santoku
  pobierz
 99. Uchwała nr XXXVIII/308/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipkach Wielkich
  pobierz
 100. Uchwała nr XXXVIII/309/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 101. Uchwała nr XXXVIII/310/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025
  pobierz
  Załącznik
  pobierz
 102. Uchwała nr XXXVIII/311/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 103. Uchwała nr XXXIX/312/17
  w sprawie: Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  pobierz
 104. Uchwała nr XXXIX/313/17
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 105. Uchwała nr XXXIX/314/17
  w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych
  pobierz
 106. Uchwała nr XXXIX/315/17
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie _Dolina Warty i Dolnej Noteci_
  pobierz
 107. Uchwała nr XXXIX/316/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów - dz. nr 135/184 i 135/185
  pobierz
 108. Uchwała nr XXXIX/317/17
  w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Lipkach Wielkich, ul. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 223/1, obr. Lipki Wielkie
  pobierz
 109. Uchwała nr XXXIX/318/17
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Janczewo - dz. nr 226/3
  pobierz
 110. Uchwała nr XXXIX/319/17
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 111. Uchwała nr XXXIX/320/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 112. Uchwała nr XXXIX/321/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025
  pobierz
 113. Uchwała nr XL/322/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018
  pobierz
 114. Uchwała nr XL/323/17
  w sprawie: miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2029
  pobierz
 115. Uchwała nr XL/324/17
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rokpobierz
 116. Uchwała nr XL/325/17
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  pobierz
 117. Uchwała nr XL/326/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach Janczewo i Wawrów
  pobierz
 118. Uchwała nr XL/327/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 119. Uchwała nr XL/328/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 120. Uchwała nr XL/329/17
  w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku
  pobierz
 121. Uchwała nr XL/330/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 122. Uchwała nr XL/331/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2029
  pobierz


data wytworzenia2017-02-07
data udostępnienia2017-02-07
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin1365
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@