Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2019
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2019 ROK 2019

1. UCHWAŁA NR V/40/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2019r - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

2. UCHWAŁA NR V/41/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

3. UCHWAŁA NR V/42/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

4. UCHWAŁA NR V/43/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

5. UCHWAŁA NR V/44/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

6. UCHWAŁA NR V/45/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

7.UCHWAŁA NR V/46/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

8.UCHWAŁA NR V/47/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

9.UCHWAŁA NR V/48/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

10.UCHWAŁA NR V/49/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

11.UCHWAŁA NR V/50/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

12.UCHWAŁA NR VI/51/2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie – dz. nr 223/8.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

13.UCHWAŁA NR VI/52/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz           

14.UCHWAŁA NR VI/53/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

15.UCHWAŁA NR VI/54/2019
w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

16.UCHWAŁA NR VI/55/2019
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

17.UCHWAŁA NR VI/56/2019
w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

18.UCHWAŁA NR VI/57/2019
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok  w 2019 roku.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

19.UCHWAŁA NR VI/58/2019
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

20.UCHWAŁA NR VI/59/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

21.UCHWAŁA NR VI/60/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

22.UCHWAŁA NR VI/61/2019
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom komisji. - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

23.UCHWAŁA NR VI/62/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

24.UCHWAŁA NR VI/63/2019
w sprawie zmiany WPF Gminy Santok na lata 2019-2035  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz         

25.UCHWAŁA NR VII/64/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

26.UCHWAŁA NR VII/65/2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów – dz. nr 155/3  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

27.UCHWAŁA NR VII/66/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

28.UCHWAŁA NR VII/67/2019
w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości Janczewo  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

29.UCHWAŁA NR VII/68/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

30.UCHWAŁA NR VII/69/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

31.UCHWAŁA NR VII/70/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

32.UCHWAŁA NR VII/71/2019
w sprawie zmiany WPF Gminy Santok na lata 2019-2035  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

33.UCHWAŁA NR VII/72/2019
w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok- pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

34.UCHWAŁA NR VII/73/2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

35.UCHWAŁA NR VIII/74/2019
w sprawie  powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

36.UCHWAŁA NR VIII/75/2019
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

37.UCHWAŁA NR VIII/76/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

38. UCHWAŁA NR VIII/77/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

39.UCHWAŁA NR VIII/78/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

40.UCHWAŁA NR VIII/79/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

41.UCHWAŁA NR VIII/80/2019
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

42. UCHWAŁA NR VIII/81/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. Janczewo, stanowiących własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

43.UCHWAŁA NR VIII/82/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66, obr. Janczewo, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

44.UCHWAŁA NR VIII/83/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208, obr. Czechów, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

45.UCHWAŁA NR VIII/84/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

46. UCHWAŁA NR VIII/85/2019
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

47.UCHWAŁA NR VIII/86/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

48.UCHWAŁA NR VIII/87/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

49.UCHWAŁA NR VIII/88/2019
w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

50. UCHWAŁA NR VIII/89/2019
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.


 

 data wytworzenia2019-02-12
data udostępnienia2019-02-12
sporządzone przez
opublikowane przezJoanna Krystosik
ilość odwiedzin377
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@