Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2005
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2005, bieżące, menu 1202 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2005

ROK 2005

ROK 2005

  • Uchwała Nr XXXVII/237/05
   w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/157/04 z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVII/236/05
   w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/157/04 z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
   pobierz
   Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   pobierz
   Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   pobierz
   Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   pobierz
   Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   pobierz
   Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   pobierz
   Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVII/235/05
   w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVII/234/05
   w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVII/233/05
   w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005
   pobierz
   Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVI/230/05
   pobierz
   Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXVI/230/05
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVI/230/05
   w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Janczewie.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVI/229/05
   w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2005.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXVI/228/05
   w sprawie: współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Łączą nas rzeki".
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXV/225/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005.
   pobierz Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr Nr XXXV/225/05
   pobierz
   Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr Nr XXXV/225/05
   pobierz
   Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr Nr XXXV/225/05
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXIV/221/05
   w sprawie: zaciągnięcia kredytu
   pobierz

  • Uchwała Nr XXXIII/219/05
   w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2005
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXII/217/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005.
   pobierz
   Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr Nr XXXII/217/05
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXII/217/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/216/05
   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/212/05
   w sprawie: współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Regionalna Platforma Cyfrowa"
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/211/05
   zabezpieczenia wydatkowania, zgodnego z przeznaczeniem, środków MENiS - Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/209/05
   w sprawie: zaopiniowania projektu aglomeracji "Santok" (Lipki Wielkie - Goszczanowo) w części dotyczącej Gminy Santok
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/208/05
   w sprawie: akceptacji porozumienia zawartego w dniu 10 czerwca 2005r. w Santoku, pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Drezdenko i Wójtem Gminy Santok; w sprawie wspólnej realizacji założeń "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych".
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/207/05
   w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/206/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005.
   pobierz
   Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXI/206/05
   pobierz
   Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXXI/206/05
   pobierz
  • Uchwała Nr XXXI/205/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005
   pobierz
  • Uchwała Nr XXX/204/05
   w sprawie: trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywanych zadań.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXX/203/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2005.
   pobierz
   Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXX/203/05
   pobierz
   Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XXX/203/05
   pobierz
  • Uchwała Nr XXX/202/2005
   w sprawie: ustalenia najniższego zasadniczego wynagrodzenia i wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXX/201/05
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na 2005 rok.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXX/200/05
   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXIX/199/05
   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
   pobierz
  • Uchwała Nr XXIX/195/05
   w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Gorzów Wlkp." w części dotyczącej Gminy Santok.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXIX/192/05
   w sprawie: przystąpienia Gminy Santok do porozumienia międzygminnego.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXIX/191/05;
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na 2005 rok.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXIX/190/05;
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na 2005 rok.
   pobierz
  • Uchwała NrXXVII/187/05;
   w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVII/186/05;
   w sprawie: zmiany uchwały
   pobierz
  • Uchwała NrXXVII/185/05;
   w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVII/184/05;
   w sprawie: przejęcia na mienie komunalne nieruchomości.
   pobierz
  • Uchwała NrXXVII/183/05;
   w sprawie: wykupu gruntu
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVII/181/05;
   w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVII/180/2005;
   w sprawie: przyjęcia "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Santok
   pobierz
   ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY SANTOK NR XXVII/180/2005 Z DNIA 17 MARCA 2005R.
   w sprawie: przyjęcia "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Santok
   pobierz  
   Plik do ściągnięcia (samorozpakowujące się archiwum)- 628 KB
   pobierz
   Załącznik: "Część projektowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok."pobierz
   Załącznik: "Część analityczna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok."pobierz
   Mapki "STUDIUM":  Hydrologia  Hipsometria  Studium  Ujście Noteci Zabytki  Szata roslinna
  • Uchwała Nr XXVII/179/05;
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na 2005 rok.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVI/172/05;
   w sprawie: zmiany budżetu gminy Santok na 2005 rok.
   pobierz
  • Uchwała Nr Uchwała Nr XXVI/173/05;
   w sprawie: przyznania _Medalu Gminy Santok_.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVI/174/05;
   w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVI/175/05;
   w sprawie: przyjęcia _Programu współpracy Gminy Santok na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
   pobierz
  • Uchwała Nr XXVI/176/05;
   w sprawie: akceptacji porozumienia zawartego w dniu 14 stycznia 2005r. w Strzelcach Krajeńskich pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego, Zarządem Powiatu Strzelecko _ Drezdeneckiego, Wójtem Gminy Santok i Wójtem Gminy Zwierzyn, w sprawie wspólnego działania na rzecz budowy drogi powiatowej 1365F Płomykowo _ Górki.
   pobierz

Metryka

sporządzono
2005-12-20 przez
udostępniono
2005-12-20 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 08:56 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1111
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.