Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2006, bieżące, menu 1207 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2006

ROK 2006

ROK 2006

 • Uchwała Nr XXXIX/243/0606
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/244/06
  w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Janczewie
  pobierz
  Zał. Nr 1do uchw. Nr XXXIX/244/06z dnia 26.01.2006r
  WNIOSEK do Rady Gminy Santok
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/245/06
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/246/06 (Regulamin utrzymania czystosci i porządku)
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
   
 • Uchwała Nr XXXIX/247/06
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/248/06
  w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/249/2006
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości JANCZEWO, dla działek o numerze ewidencji gruntów 221, 194 i 80/4
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/250/2006
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości JANCZEWO, dla działki o numerze ewidencji gruntów 101
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/251/06
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/252/06
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/253/06
  w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 • Uchwała Nr XXXIX/254/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/255/06
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santoku nr XXXIX/246/06 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 • Uchwała NR XL/256/2006
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Santok w miejscowościach Czechów, Janczewo, Górki
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/257/06
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/258/06
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 • Uchwała Nr XLI/259/06
  w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
  pobierz
 • Uchwała Nr XL/260/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r
  pobierz
 • Uchwała Nr Nr XLII/261/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/262/06
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/263/06
  w sprawie: przyjęcia Programu profilaktycznego kierowanego do mieszkańców Gminy Santok
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/264/06
  w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  pobierz
 • Uchwała Nr XLII/266/06
  w sprawie: przystąpienia do przetargu na wykup gruntu
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/267/06
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/268/06
  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/269/06
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Santok Nr XXXVIII/239/05 z dnia 30.12.2005w sprawie budżetu Gminy Santok na rok 2006.
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/270/06
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/271/06
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości.
  pobierz
 • Uchwała Nr Nr XLIII/272/06
  w sprawie: przyjęcia założeń Projektu Inwestycyjnego pn.:"Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG6".
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/273/06
  w sprawie: skargi Pani M.W.
  pobierz
 • Uchwała NrXLIII/274/06
  w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Janczewie
  pobierz
 • Uchwała Nr XLIII/275/06
  podziału gminy Santok na okręgi wyborcze
  pobierz
 • Uchwała XLIII/276/06
  w sprawie: przystąpienia Gminy Santok do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n/Odrą
  pobierz
 • Uchwała XLIII/277/06
  w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/278/06
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/279/06
  w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
 • Uchwała XLIII/280/06
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/281/06
  w sprawie: ulgi w podatku rolnym.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/282/06
  w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2006r.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/283/06
  w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Santoku.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/284/06
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
  pobierz
 • Uchwała XLIII/285/06
  w sprawie: ustalenia zasad za korzystanie z sal
  pobierz
 • Uchwała XLIII/286/06
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/126/2004 z dnia 09.06.2004.
  pobierz
 • Uchwała XLIII/287/06
  w sprawie:zabezpieczenia wydatkowania, zgodnego z przeznaczeniem, środków na dofinansowanie przedsięwzięcia, pochodzących z ZPORR
  pobierz
 • Uchwała XLIII/288/06
  w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy
  pobierz
 • Uchwała I/1/2006
  w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyborów radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Santok i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  pobierz
 • Uchwała I/2/2006
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 • Uchwała I/3/2006
  w sprawie: wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 • Uchwała I/4/2006
  w sprawie: wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 • Uchwała I/5/2006
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
  pobierz
 • Uchwała I/6/2006
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  pobierz
 • Uchwała I/7/2006
  w sprawie: powołania członków Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
  pobierz
 • Uchwała I/8/2006
  w sprawie: powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
  pobierz
 • Uchwała I/9/2006
  w sprawie: powołania członków Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
  pobierz
 • Uchwała I/10/2006
  w sprawie: ustalenia diet radnych.
  pobierz
 • Uchwała I/11/2006
  o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
  pobierz
 • Uchwała II/12/2006
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
  pobierz
 • Uchwała II/13/2006
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości (na 2007r.)
  pobierz
 • Uchwała II/14/2006
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok.
  pobierz

Metryka

sporządzono
2007-06-04 przez
udostępniono
2007-06-04 00:00 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2022-09-28 10:23 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1101
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.