Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Jak załatwić sprawę w Urzędzie Referat Rozwoju Gospodarczego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Rozwoju Gospodarczego, menu 1239 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Rozwoju Gospodarczego

1. WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Załącznik 1 - wniosek
1A.WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Załącznik - wniosek
1B. WYDANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Załącznik - wniosek
2. WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SANTOK
Załącznik - Wniosek
3. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O KIERUNKOWYM PRZEZNACZENIU TERENU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SANTOK
Załącznik - Wniosek
4. PROCES OPINIOWANIA WSTĘPNYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Załącznik - Wniosek
5. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik - Wniosek
6. ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Załącznik - Wniosek
7. UWAGA DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik - Wniosek
8. WNIOSEK DO MIEJSCOWGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik - Wniosek
9. WNIOSEK DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO
Załącznik - Wniosek
10. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE/ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik - Wniosek
11. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik - Wniosek
12. ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
Wniosek do pobrania
13. ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ
Wniosek do pobrania
14. ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Wniosek do pobrania
15. ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU PRZEPROWADZENIA ROBÓT
Wniosek do pobrania
16. ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ REKLAMY
Wniosek do pobrania

17. WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wniosek do pobrania
Załącznik - Karta informacyjna przedsięwzięcia

18. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Wniosek do pobrania
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
Oświadczenie - zgoda na wycinkę
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

19. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTU

wniosek_pobierz

oświadczenie_pobierz

 20. WNIOSEK O UŻYCZENIE -WYNAJĘCIE SALI WIEJSKIEJ - pobierz

21. ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - wniosek
22. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW - wniosek
23. ODDANIE W DZIERŻAWĘ LUB NAJEM NIERUCHOMOŚCI W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ - wniosek
24. PRZYZNANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB ZAMIANA- wniosek
25. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - wniosek
26. ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO, JEGO WIELKOŚCI I OKRESIE PROWADZENIA - wniosek
27. PRZEDSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - wniosek

28. ZAŚWIADCZENIE O WYKREŚLENIU HIPOTEKI LUB CIĘŻARU REALNEGO ŻYTA Z KSIĘGI WIECZYSTEJ - wniosek
29. ZAŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI - wniosek
30. NADANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ DLA NIERUCHOMOŚCI - wniosek
31. DOFINANSOWANIE ZABIEGU WETERYNARYJNEGO - WNIOSEK O KASTRACJĘ/STERYLIZACJĘ

 

Metryka

sporządzono
2021-06-11 przez Klaudia Mrozowska
udostępniono
2021-06-11 00:00 przez Mrozowska Klaudia
zmodyfikowano
2022-06-07 10:06 przez Mrozowska Klaudia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5822
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.