Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Jak załatwić sprawę w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Stanu Cywilnego, menu 1240 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o nadanie Pesel w związku z konfliktem na UKRAINIE

DOWODY OSOBISTE

1. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 5 ROKU ŻYCIA
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie dowodu osobistego 
2. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie dowodu osobistego 
3. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie dowodu osobistego 
4. WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie dowodu osobistego 
5. ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 
6. WYDAWANIE ZAŚWIADACZEŃ Z DOKUMENTACJI DOWODÓW OSOBISTYCH
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentacji dowodów osobistych
Załącznik nr 2 - wniosek o wydania zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych przetwarzanych w RDO
  7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO
  8. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM
Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

SPRAWY MELDUNKOWE

9. ZAMELDOWANIE OBYWATELA POLSKIEGO NA POBYT STAŁY
Załącznik nr 1 - zgłoszenie pobytu stałego
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo 
10. ZAMELDOWANIE OBYWATELA POLSKIEGO NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE
Załącznik nr 1 - zgłoszenie pobytu czasowego
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo 
11. WYMELDOWANIE OBYWATELA POLSKIEGO Z POBYTU STAŁEGO
Załącznik nr 1 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo
  12. WYMELDOWANIA OBYWATELA POLSKIEGO Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
Załącznik nr 1 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo
  13. ZAMELDOWANE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
Załącznik nr 1 - zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
  14. WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO
Załącznik nr 1 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 
15. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA  NA POBYT CZASOWY
Załącznik nr 1 - zgłoszenie zameldowania czasowego 
16. WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU CZASOWEGO
Załącznik nr 1 - zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  17. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
Załącznik nr 1 - zgłoszenie wyjazdu za granice RP
  18. POWRÓT Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
Załącznik nr 1 - zgłoszenie powrotu wyjazdu za granice RP
  19. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY
Załącznik nr 1 - wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o zameldowanie 
20. POSTĘPOWANIE ADMNISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO
Załącznik nr 1 - wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie
  21. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU CZASOWEGO
Załącznik nr 1 - wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie
  22. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
Załącznik nr 1 - wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o zameldowanie

SPRAWY USC

  23. REJESTRACJA DZIECKA
  24. REJESTRACJA ZGONU
  25. SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
Załącznik nr 1 - wniosek o sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  26. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI KRAJU
  27. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  28. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO WYWIERAJĄCEGO SKUTKI PRAWNE
  29. WYDANIE ODPISU, ZAŚWIADCZENIA LUB MIGRACJA AKTU STANU CYWILNEGO
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego
  30. WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO KSIĄG STANU CYWILNEGO
Zalącznik nr 1 - wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia
Załącznik nr 2 - wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa
Załącznik nr 3 - wniosek o umiejscowienie aktu zgonu
  31. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PRAWA O AKTACH STANU CYWILNEGO
Załącznik nr 1 - oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem związku małżeńskiego
Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
  32. ZMIANA NAZWISKA I /LUB IMIENIA
Załącznik nr 1 - wniosek o zmianę nazwiska i /lub imienia dziecka
Zalącznik nr 2 - wniosek o zmianę nazwiska i/lub imienia osoby pełnoletniej

WYBORY

  33. WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
Załącznik nr 1 - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Załącznik nr 2 - deklaracja do wpisania do rejestru wyborców
  34. UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  35. SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW
Załącznik nr 1 - wniosek o skreślenie z rejestru wyborców obywateli Unii
Załącznik nr 2 - oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego
  36. REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW
  37.  UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie spisu wyborców

  38. DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
  39. ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
  40. GŁOSOWANIE KORSPONDENCYJNE
 41. ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  41. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Załącznik nr 2 - upoważnienie do odbioru zaświadczenia


  42. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie danych z RM I REJESTRU PESEL

  43. UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
Załącznik nr 1 - wniosek o udostępnienie danych z RDO
 
ALKOHOLE

Metryka

sporządzono
2015-04-28 przez pracowników UG
udostępniono
2015-04-28 00:00 przez Brzytwa Paulina
zmodyfikowano
2022-07-27 08:52 przez Brzytwa Paulina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4493
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.