Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Azbest
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Azbest, bieżące, menu 1374 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Azbest

Azbest

Santok, dnia 02 grudnia 2019 r.

 

Nasz znak: RGKROŚ.6232.7.3.2019.DD

 

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE PODSUMOWANIA REALIZACJI ZADANIA

DOT. USUWANIA AZBESTU W ROKU 2019

Wójt Gminy Santok informuje, że w wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2019” i otrzymaniu dotacji na ten cel pochodzący ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 – 2023” z terenu Gminy Santok w roku 2019 usunięto łącznie 25,04 ton odpadów zawierających azbest.

Wykonawcą zadania została firma EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74 â€‘ 400 Dębno, wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego na wystosowanym zapytaniu ofertowym.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową:        06.08.2019 r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową:       26.09.2019 r.

Termin uzyskania całkowitego efektu ekologicznego przedmiotowego zadania: 26.09.2019 r.

Całkowity poniesiony koszt zadania w roku 2019 wyniósł 11870,40 zł brutto,który to w ramach ww. programu priorytetowego podlega w 100% refundacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na podstawie zawartej umowy dotacji nr D19154 z dnia 25.11.2019 r.

Zarówno odpady azbestowe zdemontowane bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i te które wcześniej zostały zdjęte i złożone na posesjach, zostały odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przetransportowane na składowisko odpadów INNEKO Gorzów Wlkp. - Chróścik ul. Małyszyńska 180, 66‑400 Gorzów Wlkp., zarządzane przez INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Teatralnej 49.

Łącznie, w ciągu 5 lat trwania programu, z terenu naszej gminy unieszkodliwionych zostało 350 ton wyrobów zawierających azbest.

Według szacunków, na podstawie corocznie aktualizowanej Inwentaryzacji – na terenie gminy Santok pozostaje do unieszkodliwienia ok. 1000 ton tego typu wyrobów. Ustawowy termin usunięcia azbestu ustalony jest na koniec roku 2032.

Zakładając, że procedura przyznawania dotacji z przeznaczeniem na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest na kolejne lata nie ulegnie zmianie i będzie wciąż praktykowana przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Santok będzie corocznie przystępować do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Powyższe działania przyczynią się tym samym do racjonalnego kształtowania środowiska oraz gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym. 

 

Wójt Gminy Santok

                       (-) Paweł Pisarek

Metryka

sporządzono
2019-12-03 przez Droździak Dariusz
udostępniono
2019-12-03 00:00 przez Dariusz Droździak
zmodyfikowano
2019-12-03 15:33 przez Droździak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
857
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.