Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Azbest Informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje, bieżące, menu 1375 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje

Informacje

Santok, dnia 2 listopada 2022r.

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE PODSUMOWANIA REALIZACJI ZADANIA

DOT. USUWANIA AZBESTU W ROKU 2022

Wójt Gminy Santok informuje, że w wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2022” i otrzymaniu dotacji na ten cel pochodzący ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 – 2023” z terenu Gminy Santok w roku 2022 usunięto łącznie 30,50 Mg odpadów zawierających azbest.

Wykonawcą zadania była firma: EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74 – 400 Dębno wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego na wystosowanym zapytaniu ofertowym.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową: 10.05.2022r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową: 31.08.2022r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego przedmiotowego zadania: 26.08.2022r.

Całkowity poniesiony koszt zadania w roku 2022 wyniósł 20 265,44 zł brutto. W ramach ww. programu priorytetowego w roku 2022 przedmiotowy wydatek podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 70% i stanowi kwotę w wysokości 14 185,80 zł, na podstawie zawartej umowy dotacji nr D22557 z dnia 25.10.2022r.

Zarówno odpady azbestowe zdemontowane bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i te które wcześniej zostały zdjęte i złożone na posesjach, zostały odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przetransportowane na składowisko odpadów: EKO-MYŚL Sp. z o.o., Dalsze 36,74-300 Myślibórz

Łącznie, w ciągu 8 lat trwania programu, z terenu naszej gminy unieszkodliwionych zostało około 530 Mg wyrobów zawierających azbest.

Według szacunków, na podstawie corocznie aktualizowanej inwentaryzacji – na terenie gminy Santok pozostaje do unieszkodliwienia ok. 1026,855 Mg tego typu wyrobów. Ustawowy termin usunięcia azbestu ustalony jest na koniec roku 2032.

Zakładając, że procedura przyznawania dotacji z przeznaczeniem na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest na kolejne lata nie ulegnie zmianie i będzie wciąż praktykowana przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Santok będzie corocznie przystępować do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Powyższe działania przyczynią się tym samym do racjonalnego kształtowania środowiska oraz gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym. 

Wójt Gminy Santok

                        (-) Paweł Pisarek

 

 

 

 

Santok, dnia 26 listopada 2021 r.

 

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE PODSUMOWANIA REALIZACJI ZADANIA

DOT. USUWANIA AZBESTU W ROKU 2021

Wójt Gminy Santok informuje, że w wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2021” i otrzymaniu dotacji na ten cel pochodzący ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 – 2023” z terenu Gminy Santok w roku 2021 usunięto łącznie 102,38 Mg odpadów zawierających azbest.

Wykonawcami zadania zostały firmy:

  • REVOL, Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 21/30-31, 93-192 Łódź, wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego na wystosowanym zapytaniu ofertowym.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową:        24.05.2021r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową:       04.09.2021r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego przedmiotowego zadania: 09.08.2021r.

Całkowity poniesiony koszt zadania w roku 2021 wyniósł 60 315,80 zł brutto. W ramach ww. programu priorytetowego w roku 2021 przedmiotowy wydatek podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 70% i stanowi kwotę w wysokości 42 221,06 zł, na podstawie zawartej umowy dotacji nr D21596 z dnia 18.11.2021r.

Zarówno odpady azbestowe zdemontowane bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i te które wcześniej zostały zdjęte i złożone na posesjach, zostały odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przetransportowane na składowiska odpadów:

  • FCC EKO Radomsko Spółka z o.o. ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko; miejsce prowadzenia działalności:  Młynisko Wieś w gminie Biała, 98-350
  • ECO-POL Spółka z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz; miejsce prowadzenia działalności: Małociechowo w gminie Pruszcz, 86-120

 

Łącznie, w ciągu 7 lat trwania programu, z terenu naszej gminy unieszkodliwionych zostało około 500 Mg wyrobów zawierających azbest.

Według szacunków, na podstawie corocznie aktualizowanej inwentaryzacji – na terenie gminy Santok pozostaje do unieszkodliwienia ok. 1098,87 Mg tego typu wyrobów. Ustawowy termin usunięcia azbestu ustalony jest na koniec roku 2032.

Zakładając, że procedura przyznawania dotacji z przeznaczeniem na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest na kolejne lata nie ulegnie zmianie i będzie wciąż praktykowana przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Santok będzie corocznie przystępować do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Powyższe działania przyczynią się tym samym do racjonalnego kształtowania środowiska oraz gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym. 

 

Wójt Gminy Santok

                       (-) Paweł Pisarek

 

 

 

 

 

 

 

 

Santok, dn. 12.10.2020r.

 

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE PODSUMOWANIA REALIZACJI ZADANIA

DOT. USUWANIA AZBESTU W ROKU 2020

Wójt Gminy Santok informuje, że w wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2020” i otrzymaniu dotacji na ten cel pochodzący ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 – 2023” z terenu Gminy Santok w roku 2020 usunięto łącznie 47,34 Mg odpadów zawierających azbest.

Wykonawcami zadania zostały firmy:

  • EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74 â€‘ 400 Dębno, wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego na wystosowanym zapytaniu ofertowym.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową:        08.06.2020r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową:       17.08.2020r.

 

  • LOGISTYKA ODPADÓW ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego na wystosowanym zapytaniu ofertowym.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową:        25.05.2020r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową:       17.08.2020r.

 

Termin uzyskania całkowitego efektu ekologicznego przedmiotowego zadania: 24.07.2020r.

 

Całkowity poniesiony koszt zadania w roku 2020 wyniósł 24 137,38 zł brutto. W ramach ww. programu priorytetowego w roku 2020 przedmiotowy wydatek podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 70% i stanowi kwotę w wysokości 16 896,16 zł, na podstawie zawartej umowy dotacji nr D20412 z dnia 23.09.2020r.

Zarówno odpady azbestowe zdemontowane bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i te które wcześniej zostały zdjęte i złożone na posesjach, zostały odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przetransportowane na składowiska odpadów INNEKO Gorzów Wlkp. - Chróścik ul. Małyszyńska 180, 66‑400 Gorzów Wlkp., zarządzane przez INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Teatralnej 49 oraz ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Łącznie, w ciągu 6 lat trwania programu, z terenu naszej gminy unieszkodliwionych zostało około 400 Mg wyrobów zawierających azbest.

Według szacunków, na podstawie corocznie aktualizowanej inwentaryzacji – na terenie gminy Santok pozostaje do unieszkodliwienia ok. 1235,085 Mg tego typu wyrobów. Ustawowy termin usunięcia azbestu ustalony jest na koniec roku 2032.

Zakładając, że procedura przyznawania dotacji z przeznaczeniem na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest na kolejne lata nie ulegnie zmianie i będzie wciąż praktykowana przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Santok będzie corocznie przystępować do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Powyższe działania przyczynią się tym samym do racjonalnego kształtowania środowiska oraz gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym.

Wójt Gminy Santok

                       (-) Paweł Pisarek

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Santok informuje, że w wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok w roku 2017”   i otrzymaniu dotacji na ten cel pochodzący ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” z terenu Gminy Santok
w roku 2017 usunięto łącznie 77,99 ton odpadów zawierających azbest.

Wykonawcą zadania została firma EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74 – 400 Dębno, wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego  na wystosowanym zapytaniu ofertowym.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową przy uzyskaniu pierwszej dotacji: 09.05.2017r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przy uzyskaniu pierwszej dotacji: 04.08.2017r.

Zważywszy jednak na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Santok tut. organ zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z wnioskiem o udzielenie dodatkowego zapotrzebowania finansowego z przeznaczeniem na ten cel. Dodatkowe środki dotacyjne zostały przyznane Gminie Santok, dzięki czemu udało się przeprowadzić dodatkowe odbiory azbestu, na podstawie kolejnej umowy z tym samym Wykonawcą.

Termin rozpoczęcia zadania zgodnie z umową przy uzyskaniu zwiększonej dotacji: 14.07.2017r.

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przy uzyskaniu zwiększonej dotacji: 04.08.2017r.

Termin uzyskania całkowitego efektu ekologicznego przedmiotowego zadania: 03.08.2017r.

Całkowity poniesiony koszt  zadania w roku 2017 wyniósł 29.994,59 zł brutto, który to w ramach przedmiotowego programu priorytetowego podlegał 100% refundacji kosztów kwalifikowanych, na podstawie zawartej umowy dotacji nr 2017/OZ-po-az/128/D z WFOŚiGW w Zielonej Górze, z czego kwota wynosząca 14.997,29  zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota w wysokości 14.997,30 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze.

Zarówno odpady azbestowe zdemontowane bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i te które wcześniej zostały zdjęte i złożone na posesjach, zostały odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przetransportowane na składowisko odpadów INNEKO Gorzów Wlkp. - Chróścik ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Teatralnej 49  oraz EKO – MYŚL Sp. z o.o., Dalsze 36, 74 – 300 Myślibórz.

Zakładając, że procedura przyznawania dotacji z przeznaczeniem na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest na kolejne lata nie ulegnie zmianie i będzie wciąż praktykowana przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Santok będzie corocznie przystępować do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Powyższe działania przyczynią się tym samym do racjonalnego kształtowania środowiska oraz gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym.

Wójt Gminy Santok
Józef Ludniewski

Metryka

sporządzono
2017-11-13 przez Forster-Delikowska Joanna
udostępniono
2017-11-13 00:00 przez Forster-Delikowska Joanna
zmodyfikowano
2022-11-03 08:13 przez Forster-Delikowska Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
789
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.