Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Santok Gminny Program Rewitalizacji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Program Rewitalizacji, bieżące, menu 1501 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, który zawiera w szczególności szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru, opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym: strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czy też strategią rozwiązywania problemów społecznych. W GPR należy także uwzględnić opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk. Tworząc GPR umieszcza się w jego treści listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami. GPR zawiera także mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu. W GPR uwzględnia się także wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym: wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany oraz wskazanie granic obszarów, dla których przewiduje się uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/385/2022 RADY GMINY SANTOK
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w Gminie Santok - pobierz

UCHWAŁA NR XL/394/2022 RADY GMINY SANTOK
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2023-2030.

 

 

Metryka

sporządzono
2022-12-29 przez Krystosik Joanna
udostępniono
2022-12-29 12:42 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2023-02-13 12:49 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
30
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.