Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rada Gminy Santok Rada Gminy Santok

WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO

Oświadczenia majątkowe składają:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

Terminy składania oświadczeń majątkowych
Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania (radny, wójt),
 • powołania na stanowisko,
 • zatrudnienia,

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Ostatnie oświadczenie składane jest:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt),
 • w dniu odwołania ze stanowiska,
 • w dniu rozwiązania umowy o pracę,

Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć:

 • wójt - informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru,
 • radny gminy - informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru; radni powinni zaprzestać prowadzenia w/w działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania,

Niedotrzymanie terminu niezłożenie oświadczenia majątkowego
Jeżeli określone w ustawach samorządowych terminy na złożenie oświadczenia majątkowego (w zależności od pełnionej funkcji - 30 dni od dnia ślubowania, powołania, zatrudnienia) nie zostaną dotrzymane, osoba której należy złożyć oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
Skutki niezłożenia oświadczenia

 • wójt, radny - wygaśnięcie mandatu;
 • pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia w samorządach wszystkich szczebli - utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia (w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone z przekroczeniem terminu); odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Podanie nieprawdy lub za tajenie prawdy
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."


Rada Gminy Santok
KADENCJA 2010-2014 - oświadczenia majątkowe

Lp.Nazwisko, imięza 2010za 2010
(cały)
za 2011
1Przewodnicząca Rady Gminy Santok
Honorata Brzytwa
pobierzpobierzpobierz
2Droździak Dariuszpobierzpobierzpobierz
3Dudek Edmundpobierzpobierzpobierz
4Dorota Kijaspobierzpobierzpobierz
5Kochmański Damianpobierzpobierzpobierz
6Kubiesa Sylwia Teresapobierzpobierzpobierz
7Podsiadło Krystynapobierzpobierzpobierz
8Porańczyk Henrykpobierzpobierzpobierz
9Rajczyk Krystynapobierzpobierzpobierz
10Słomiński Janpobierzpobierzpobierz
11Stanisławski Andrzejpobierzpobierzpobierz
12Stępień Jerzy Andrzejpobierzpobierzpobierz
13Szymczak Andrzej Marekpobierzpobierzpobierz
14Turtoń Piotrpobierzpobierzpobierz
15Wawrzyniak Radosławpobierzpobierzpobierz


Funkcje pełnione przez radnych w kadencji 2010-2014

Honorata Brzytwa - Przewodnicząca Rady Gminy Santok
Ednund Dudek - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Santok
Piotr Turtoń - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Santok

Komisja Rewizyjna
Dorota Kijas - Przewodnicząca
Henryk Porańczyk - członek
Andrzej Stanisławski- członek

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Andrzej Szymczak - Przewodniczący
Jerzy Stępień - członek
Jan Słomiński - członek
Piotr Turtoń - członek
Dariusz Droździak - członek
Henryk Porańczyk - członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Jerzy Stępień - Przewodniczący
Sylwia Kubiesa - członek
Dorota Kijas - członek
Krystyna Podsiadło - członek
Andrzej Szymczak - członek
Damian Kochmański - członek

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
Sylwia Kubiesa - Przewodnicząca
Krystyna Rajczyk - członek
Radosław Wawrzyniak - członek
Edmund Dudek - członek
Jan Słomiński - członek
Andrzej Stanisławski - członek


Rada Gminy Santok
KADENCJA 2006-2010 - oświadczenia majątkowe
Lp.Nazwisko, imię01.01.2006-
-30.11.2006
za 2006za 2007za 2008za 2009za 2010
1Boczula Tadeuszpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
2Brzytwa Honoratapobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
3Dopierała Zenonpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
4Dudek Edmundpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
5Haliczyn Tadeuszpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
6Kijas Dorotapobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
7Kleinrok Dariuszpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz 
8Kubiesa Sylwiapobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
9Matuszewska Elżbietapobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
10Pańczyk Zdzisławpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz 
11Rajczyk Krystynapobierzpobierzpobierzpobierzpobierz 
12Rudnicki Sławomirpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
13Słomiński Janpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
14Stępień Jerzypobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
15Tokarski Stanisławpobierzpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz

Funkcje pełnione przez radnych w kadencji 2006-2010

Tadeusz Boczula - Przewodniczący
Dorota Kijas - I Wiceprzewodniczący
Edmund Dudek - II Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna
Dariusz Kleinrok - Przewodniczący
Zdzisław Pańczyk - członek
Sławomir Rudnicki - członek

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Stanisław Tokarski - Przewodniczący
Jerzy Stępień - członek - Z-ca
Zenon Dopierała - członek
Honorata Brzytwa - członek
Jan Słomiński - członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Jerzy Stępień - Przewodniczący
Stanisław Tokarski - członek
Zdzisław Pańczyk - członek
Dorota Kijas - członek
Sylwia Kubiesa - członek

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
Honorata Brzytwa - Przewodnicząca
Elżbieta Matuszewska - członek
Krystyna Rajczyk - członek
Edmund Dudek - członek
Sławomir Rudnicki - członek


Rada Gminy Santok
KADENCJA 2002-2006 - oświadczenia majątkowe
Lp.Nazwisko, imię 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r.
1.Boczula Tadeuszpobierzpobierzpobierzpobierzpobierz
2.Brzytwa Honorata pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
3.Godawski Marek pobierz pobierz pobierzbrakbrak
4.Grzechowiak Bartosz pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
5.Haliczyn Tadeusz pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
6.Jaśkowiak-Kochmańska
Małgorzata
pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
7.Kopańska Krystyna pobierz pobierz pobierzpobierzbrak
8.Krajniak Piotr pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
9.Pańczyk Zdzisław pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
10.Smoliński Kazimierz pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
11.Stępień Jerzy pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
12.Śpiewanek Mariuszpobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
13.Tokarski Stanisław pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
14.Wieczorek Elżbieta pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz
15.Zauer Wiesław pobierz pobierz pobierzpobierzpobierz


data wytworzenia2008-08-08
data udostępnienia2008-08-08
sporządzone przez. inż. Krzysztof Kinal
opublikowane przez
ilość odwiedzin1245
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@