Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2008 ROK 2008ROK 2008


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok
pobierz
  1. Uchwała Nr XIX/92/08
   w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych prze Gminę Santok.
   pobierz
  2. Uchwała Nr XIX/93/08
   w sprawie: ustalenia zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
   pobierz
  3. Uchwała Nr XIX/94/08
   w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf cen oraz stawek opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Gminną Spółkę Wodno-Ściekową w Santoku z siedzibą w Likach Wielkich
   pobierz
  4. Uchwała Nr XX/95/2008
   w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok obejmującego teren w obrębach: 01 Wawrów , 02 Janczewo, 05 Cze-chów, 09 Stare Polichno
   pobierz
  5. Uchwała Nr XX/96/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
   pobierz
  6. Uchwała Nr XX/97/08
   w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
   pobierz
  7. Uchwała Nr XX/98/08
   w sprawie: : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  8. Uchwała Nr XX/99/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  9. Uchwała Nr XX/100/2008
   w sprawie:zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki
   pobierz
  10. Uchwała Nr XX/101/2008
   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
   pobierz
  11. Uchwała Nr XX/102/08
   w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo
   pobierz
  12. Uchwała NrXX/103/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  13. Uchwała Nr XX/104/08
   w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego
   pobierz
  14. Uchwała Nr XX/105/2008
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu i potwierdzenie umowy notarialnej wyodrębniającej lokal
   pobierz
   Uchwała Nr XXI/106/08
   w sprawie: Powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  15. Uchwała Nr XXI/107/08
   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  16. Uchwała Nr XXI/108/08
   w sprawie: zmiany uchwały
   pobierz
  17. Uchwała Nr XXI/109/08
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
   pobierz
  18. Uchwała Nr Nr XXI/110/08
   w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
   pobierz
  19. Uchwała Nr XXI/111/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu
   pobierz
  20. Uchwała Nr XXI/112/08
   w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
   pobierz
  21. Uchwała Nr XXI/113/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  22. Uchwała Nr XXI/114/08
   w sprawie: zwolnienia z opłaty za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.
   pobierz
  23. Uchwała Nr XXII/115/08
   w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi
   pobierz
  24. Uchwała Nr XXII/116/088
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
   pobierz
  25. Uchwała Nr XXII/117/08
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zakup cysterny na przyczepce wolnobieżnej jednoosiowej do transportu wody pitnej
   pobierz
  26. Uchwała Nr XXII/118/08
   w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
   pobierz
  27. Uchwała Nr XXII/119/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r
   pobierz
  28. Uchwała Nr XXII/120/08
   w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zasady, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz określenia stawek czynszu
   pobierz
  29. Uchwała Nr Nr XXII/121/08
   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  30. Uchwała Nr XXII/122/08
   w sprawie: skargi Pani Teresy Juryniec
   pobierz
  31. Uchwała Nr XXIII/123/08
   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
   pobierz
  32. Uchwała Nr XXIII/124/08
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
   pobierz
  33. Uchwała Nr XXIII/125/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu w miejscowości Wawrów
   pobierz
  34. Uchwała Nr XXIII/127/08
   w sprawie: przyznania "Medali Gminy Santok".
   pobierz
  35. Uchwała Nr XXIII/128/08
   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok
   pobierz
  36. Uchwała Nr XXIII/129/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r
   pobierz
  37. Uchwała Nr XXIV/130/08
   w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  38. Uchwała Nr XXV/131/08
   w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienie ustalenia wartości jednego punktu zaproponowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Santok dla ustalenia tabel wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach
   pobierz
  39. Uchwała Nr XXV/132/08
   w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Stare Polichno".
   pobierz
  40. Uchwała Nr XXV/133/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu w miejscowości Wawrów.
   pobierz
  41. Uchwała Nr XXV/134/08
   w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Wawrów.
   pobierz
  42. Uchwała Nr XXV/135/08
   w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
   pobierz
  43. Uchwała Nr XXVI/136/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r
   pobierz
  44. Uchwała Nr XXVI/137/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
   pobierz
  45. Uchwała Nr XXVII/138/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
   Załącznik
   Załącznik
   Załącznik
   Załącznik
  46. Nr XXVII/139/08
   w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Santok na lata 2008 - 2015
   pobierz
   Załącznik do Uchwały Rady Gminy Santok Nr XXVII/139/08 z dnia 25.09.2008r
   Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Santok na lata 2008-2015
   pobierz
  47. Uchwała Nr XXVII/140/08
   w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie.
   pobierz
   Zał. Nr 1 do uchw. Nr XXVII/140/08 z dnia 25.09.2008r
   WNIOSEK do Rady Gminy Santok
   pobierz
  48. Uchwała Nr XXVII/141/08
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Janczewo
   pobierz
  49. Uchwała Nr XXII/142/08
   w sprawie: : sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wawrów
   pobierz
  50. Uchwała Nr XXVII/143/08
   w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
   pobierz
  51. Uchwała Nr XXVIII/144/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  52. Uchwała Nr XXVIII/145/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Wawrów.
   pobierz
  53. Uchwała Nr XXVIII/146/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Wawrów.
   pobierz
  54. Uchwała Nr XXVIII/147/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Wawrów.
   pobierz
  55. Uchwała Nr XXVIII/148/08
   w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości w obrębie Wawrów.
   pobierz
  56. Uchwała Nr XXVIII/149/08
   zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok
   pobierz
  57. Uchwała Nr XXVIII/150/08
   w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
   pobierz
  58. Uchwała Nr XXVIII/151/2008
   w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipki Wielkie.
   pobierz
  59. Uchwała Nr XXVIII/152/08
   w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania - Fundacja "Kraina Podgrzybka".
   pobierz
  60. Uchwała Nr XXVIII/153/08
   w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
   pobierz
  61. Uchwała Nr XXVIII/154/08
   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego.
   pobierz
  62. Uchwała Nr XXVIII/155/08
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   pobierz
  63. Uchwała Nr XXVIII/156/08
   w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy Santok.
   pobierz
  64. Uchwała Nr XXVIII/157/08
   w sprawie: sprzedaży sieci gazowej
   pobierz
  65. Uchwała Nr XXVIII/158/08
   w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
   pobierz
  66. Uchwała Nr XXIX/159/08
   w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
   pobierz
  67. Uchwała Nr XXIX/160/08
   w sprawie: zabezpieczenia środków dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w 2009 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
   pobierz
  68. Uchwała Nr XXIX/161/08
   w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  69. Uchwała Nr XXX/162/08
   w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  70. Uchwała Nr XXX/163/08
   w sprawie:ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok.
   pobierz
  71. Uchwała Nr XXX/164/08
   w sprawie:budżetu na rok 2009
   pobierz
  72. Uchwała Nr XXXI/165/08
   w sprawie:zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  73. Uchwała Nr XXXI/166/08
   w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
   pobierz
  74. Uchwała Nr XXXI/167/08
   w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
   pobierz
  75. Uchwała Nr XXXI/168/08
   w sprawie:przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
   pobierz
  76. Uchwała Nr XXXI/169/08
   w sprawie:przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych prze Gminę Santok.
   pobierz
  77. Uchwała nr XXXI/170/08
   w sprawie:określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli samorządowych placówek oświatowych Gminy Santok oraz warunki i sposób ich przyznania
   pobierz
  78. Uchwała Nr XXXI/171/08
   w sprawie:ustalenia zasad przyznawania sołtysom gminy Santok diet
   pobierz
  79. Uchwała Nr XXXI/172/08
   w sprawie:odwołania Sekretarza Gminy Santok
   pobierz


data wytworzenia2008-01-21
data udostępnienia2008-01-21
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin487
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@