Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2014 ROK 2014


Uchwały, rok 2014


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2013 rok - pobierz

 1. Uchwała Nr XXXV/273/14
  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  pobierz
 2. Uchwała Nr XXXV/274/14
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
  pobierz
 3. Uchwała Nr XXXV/275/14
  w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
  pobierz
 4. Uchwała Nr XXXV/276/14
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 5. Uchwała Nr XXXV/277/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 6. Uchwała Nr XXXV/278/14
  w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego realizacji budowy ścieżki rowerowej TRWN (Trasa Rowerowa Warta-Noteć).
  pobierz
 7. Uchwała Nr XXXV/279/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 8. Uchwała Nr XXXV/280/14
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 9. Uchwała Nr XXXV/281/14
  w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032"
  pobierz
  • Załącznik nr 1: "PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SANTOK NA LATA 2014 - 2032"
   pobierz
  • Załącznik nr 2: "CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SANTOK"
   pobierz
 10. Uchwała Nr XXXV/282/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 11. Uchwała Nr XXXV/283/14
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo, Wawrów
  pobierz
  • Załącznik nr 1: "Obręb Gralewo"
   pobierz
  • Załącznik nr 2: "Obręb Wawrów"
   pobierz
 12. Uchwała Nr XXXVI/284/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego
  pobierz
 13. Uchwała Nr XXXVI/285/14
  w sprawie: w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"
  pobierz
 14. Uchwała Nr XXXVI/286/14
  w sprawie: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 15. Uchwała Nr XXXVI/287/14
  w sprawie: zawieszenia prac planistycznych dotyczących terenów przeznaczonych dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.
  pobierz
 16. Uchwała Nr XXXVI/288/14
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
  pobierz
 17. Uchwała Nr XXXVI/289/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 18. Uchwała Nr XXXVI/290/14
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 19. Uchwała Nr XXXVII/291/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 20. Uchwała Nr XXXVII/292/14
  w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  pobierz
 21. Uchwała Nr XXXVII/293/14
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  dotyczy uchwały Rady Gminy Santok z dnia 31 marca 2014 nr XXXVII/293/2014
  pobierz
 22. Uchwała Nr XXXVIII/294/14
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
  pobierz
 23. Uchwała Nr XXXVIII/295/14
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2013 rok
  pobierz
 24. Uchwała Nr XXXVIII/296/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Santok
  pobierz
 25. Uchwała Nr XXXVIII/297/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Wawrów
  pobierz
 26. Uchwała Nr XXXVIII/298/14
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 27. Uchwała Nr XXXVIII/299/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 28. Uchwała Nr XXXVIII/300/14
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 29. Uchwała Nr XXXIX/301/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Santok
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXXIX/302/14
  w sprawie: objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo - Przemysłowy Spółka z o. o.
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXXIX/303/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXXIX/304/14
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2014 - 2020
  pobierz
 33. Uchwała Nr XL/305/14
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 34. Uchwała Nr XL/306/14
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016
  pobierz
 35. Uchwała Nr XL/307/14
  w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu
  pobierz
 36. Uchwała Nr XL/308/14
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czechów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 114
  pobierz
 37. Uchwała Nr XL/309/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 38. Uchwała Nr XL/310/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
  pobierz
 39. Uchwała Nr XL/311/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
  pobierz
 40. Uchwała Nr XL/312/14
  w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w gminie Santok
  pobierz
 41. Uchwała Nr XLI/313/14
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok _ obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
  pobierz
 42. Uchwała Nr XLI/314/14
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203
  pobierz
 43. Uchwała Nr XLI/315/14
  w sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, na działkach o nr ewid. 166/10, 166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1
  pobierz
 44. Uchwała Nr XLI/316/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  pobierz
 45. Uchwała Nr XLI/317/14
  w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Santok w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2014 - 2020
  pobierz
 46. Uchwała Nr XLI/318/14
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 47. Uchwała Nr XLI/319/14
  w sprawie: zmiany uchwały, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
  pobierz
 48. Uchwała Nr XLI/320/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 49. Uchwała Nr XLI/321/14
  w sprawie: zlecenia Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa zbadania wniosku
  pobierz
 50. Uchwała Nr XLI/322/14
  w sprawie: wskazania terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 51. Uchwała Nr XLI/323/14
  w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała Nr XLII/324/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 53. Uchwała Nr XLII/325/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Wawrów
  pobierz
 54. Uchwała Nr XLII/326/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipki Małe 4a
  pobierz
 55. Uchwała Nr XLII/327/14
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Santok
  pobierz
 56. Uchwała Nr XLIII/328/14
  w sprawie: rozpatrzenia wniosku
  pobierz
 57. Uchwała Nr XLIII/329/14
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 58. Uchwała Nr XLIII/330/14
  w sprawie: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Santok na lata 2014-2020
  pobierz
  • Załącznik
   do uchwały Nr XLIII/330/14
   pobierz
 59. Uchwała Nr XLIII/331/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 60. Uchwała Nr XLIII/332/14
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 61. Uchwała Nr XLIV/333/14
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 62. Uchwała Nr XLIV/334/14
  w sprawie: wykonywania przez gminę Santok działalności w zakresie telekomunikacji
  pobierz
 63. Uchwała Nr XLIV/335/14
  w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu w Gralewie
  pobierz
 64. Uchwała Nr XLIV/336/14
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 65. Uchwała Nr XLIV/337/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 66. Uchwała Nr XLIV/338/14
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
  pobierz
 67. Uchwała Nr I/1/14
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 68. Uchwała Nr I/2/14
  w sprawie: wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 69. Uchwała Nr I/3/14
  w sprawie: wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 70. Uchwała Nr II/4/14
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok
  pobierz
 71. Uchwała Nr II/5/14
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 72. Uchwała Nr II/6/14
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 73. Uchwała Nr II/7/14
  w sprawie: powołania członków Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 74. Uchwała Nr II/8/14
  w sprawie: powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  pobierz
 75. Uchwała Nr II/9/14
  w sprawie: powołania członków Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 76. Uchwała Nr II/10/14
  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
 77. Uchwała Nr III/11/14
  w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  pobierz
 78. Uchwała Nr III/12/14
  w sprawie: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
  Załącznik do uchwały aktualizacja propgramu azbestu
  pobierz
 79. Uchwała Nr III/13/14
  w sprawie: Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 80. Uchwała Nr III/14/14
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
  pobierz
 81. Uchwała Nr III/15/14
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
  pobierz
 82. Uchwała Nr III/16/14
  w sprawie: : powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
  pobierz
 83. Uchwała Nr III/17/14
  w sprawie: zmian w Statucie Gminy Santok
  pobierz
 84. Uchwała Nr III/18/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz


data wytworzenia2014-02-25
data udostępnienia2014-02-25
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin564
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@