Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Informacje o terminach sesji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje o terminach sesji, bieżące, menu 1308 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o terminach sesji

Informacje o terminach sesji

XIX Sesja Rady Gminy Santok odbędzie się dnia 16.01.2020r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych. (projekt 1)
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranowice. (projekt 2)
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów. (projekt 3)
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki. (projekt 4)
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gralewo. (projekt 5)
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janczewo. (projekt 6)
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jastrzębnik. (projekt 7)
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Małe. (projekt 8)
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Wielkie. (projekt 9)
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludzisławice. (projekt 10)
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyce. (projekt 11)
 16. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Polichno. (projekt 12)
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płomykowo. (projekt 13)
 18. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Santok. (projekt 14)
 19. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Polichno. (projekt 15)
 20. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wawrów. (projekt 16)
 21. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Santok oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Komisji (projekt 17).
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  
  i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Santok.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-)Renata Nowosad

 

 

 

 

XVII Sesja Rady Gminy Santok obdędzie się dnia 18.12.2019r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020 (projekt 1)

a)      przedstawienie projektu uchwały,

b)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)      dyskusja, w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady,

d)     głosowanie uchwały budżetowej. 

 1. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 (projekt 2)
 2. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek za rok 2019. pobierz, pobierz
 3. Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. pobierz
 4. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 3)
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (projekt 4)
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok.(projekt 5)
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok  (projekt 6)
 8.  Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok  (projekt 7)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży  (projekt 8)
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Santok.

Metryka

data wytworzenia
2017-01-25
data udostępnienia
2017-01-25
sporządzone przez
XVII Sesja Rady Gminy
opublikowane przez
Joanna Krystosik
ilość odwiedzin
4508
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.