Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2015 ROK 2015
 1. Uchwała Nr IV/19/15
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 2. Uchwała Nr IV/20/15
  w sprawie: uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2015 - 2020
  pobierz
 3. Uchwała Nr IV/21/15
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 4. Uchwała Nr IV/22/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 5. Uchwała Nr IV/23/15
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu sołectwa
  pobierz
 6. Uchwała Nr IV/24/15
  w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Karwin w Drezdenku za ochronne
  pobierz
 7. Uchwała Nr IV/25/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 8. Uchwała Nr IV/26/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
  pobierz
 9. Uchwała Nr IV/27/15
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015 - 2019.
  pobierz
 10. Uchwała Nr IV/28/15
  w sprawie: zlecenia stałej Komisji Rady Gminy Santok zbadania skargi
  pobierz
 11. Uchwała Nr IV/29/15
  w sprawie: wskazania terminu rozpatrzenia skargi
  pobierz
 12. Uchwała Nr IV/30/15
  w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  pobierz
 13. Uchwała Nr IV/31/15
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
  pobierz
 14. Uchwała Nr IV/32/15
  w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wyznaczeniu obszaru chronionego krajobrazu " Puszcza Barlinecka"
  pobierz
 15. Uchwała Nr V/33/15
  w sprawie: skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku
  pobierz
 16. Uchwała Nr V/34/15
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. "Kraina Szlaków Turystycznych"
  pobierz
 17. Uchwała Nr V/35/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 18. Uchwała Nr V/36/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 19. Uchwała Nr V/37/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Gralewo
  pobierz
 20. Uchwała Nr V/38/15
  w sprawie: ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich
  pobierz
 21. Uchwała Nr V/39/15
  w sprawie: odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  pobierz
 22. Uchwała Nr V/40/15
  w sprawie: zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie
  pobierz
 23. Uchwała Nr V/41/15
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santokw obrębie Wawrów _ działki nr ewid. 5/50, 5/80, 5/81.
  pobierz
 24. Uchwała Nr VI/42/15
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2015
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 25. Uchwała Nr VI/43/15
  w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Santok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.
  pobierz
 26. Uchwała Nr VI/44/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  pobierz
 27. Uchwała Nr VI/45/15
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
  pobierz
 28. Uchwała Nr VI/46/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 29. Uchwała Nr VI/47/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 30. Uchwała Nr VI/48/15
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 31. Uchwała Nr VI/49/15
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 32. Uchwała Nr VII/50/15
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
  pobierz
 33. Uchwała Nr VII/51/15
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2014 rok
  pobierz
 34. Uchwała Nr VII/52/15
  w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich
  pobierz
 35. Uchwała Nr VII/53/15
  w sprawie: powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok.
  pobierz
 36. Uchwała Nr VII/54/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 37. Uchwała Nr VII/55/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 38. Uchwała Nr VII/56/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 39. Uchwała Nr VIII/57/15
  w sprawie: sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 40. Uchwała Nr VIII/58/15
  w sprawie: powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 41. Uchwała Nr VIII/59/15
  w sprawie: likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie
  pobierz
 42. Uchwała Nr VIII/60/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego Lipki Wielkie ul. Pocztowa 2/1
  pobierz
 43. Uchwała Nr VIII/61/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 89F/7 dla dotychczasowego Najemcy.
  pobierz
 44. Uchwała Nr VIII/62/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 45. Uchwała Nr VIII/63/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 46. Uchwała Nr VIII/64/15
  w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu.
  pobierz
 47. Uchwała Nr IX/65/15
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 48. Uchwała Nr IX/66/15
  w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
  pobierz
 49. Uchwała Nr IX/67/15
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 50. Uchwała Nr IX/68/15
  w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Santok
  pobierz
 51. Uchwała Nr IX/69/15
  w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała Nr X/70/15
  w sprawie: stwierdzenia wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 53. Uchwała Nr X/71/15
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15
  pobierz
 54. Uchwała Nr X/72/15
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 17/2 i 18
  pobierz
 55. Uchwała Nr X/73/15
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185
  pobierz
 56. Uchwała Nr X/74/15
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo - dz.825/16
  pobierz
 57. Uchwała Nr X/75/15
  w sprawie: sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną - dz.331/35 obręb Gralewo
  pobierz
 58. Uchwała Nr X/76/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu
  pobierz
 59. Uchwała Nr X/77/15
  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok
  pobierz
 60. Uchwała Nr X/78/15
  w sprawie: powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych
  pobierz
 61. Uchwała Nr X/79/15
  w sprawie: organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
  pobierz
 62. Uchwała Nr X/80/15
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 63. Uchwała Nr X/81/15
  w sprawie: skargi z dnia 30 lipca 2015r. na Wójta Gminy Santok
  pobierz
 64. Uchwała Nr X/82/15
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok
  pobierz
 65. Uchwała Nr X/83/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
  - Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr X/83/15
  pobierz
  - Załącznik Nr 2
  do Uchwały Nr X/83/15
  pobierz
 66. Uchwała Nr XI/84/15
  w sprawie: zmiany w składzie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 67. Uchwała Nr XI/85/15
  w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 68. Uchwała Nr XI/86/15
  w sprawie: określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania
  pobierz
 69. Uchwała Nr XII/87/15
  w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 70. Uchwała Nr XII/88/15
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 71. Uchwała Nr XII/89/15
  w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2016-2019
  pobierz
 72. Uchwała Nr XII/90/15
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Janczewo - dz.825/16
  pobierz
 73. Uchwała Nr XII/91/15
  w sprawie: Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
  - Roztrzygnięcie nadzorcze - uchwała RIO
  pobierz
 74. Uchwała Nr XII/92/15
  w sprawie: udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 75. Uchwała Nr XII/93/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 76. Uchwała Nr XIII/94/15
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 77. Uchwała Nr XIII/95/15
  w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
  pobierz
  - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - IN-1
  pobierz
 78. Uchwała Nr XIII/96/15
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  pobierz
 79. Uchwała Nr XIII/97/15
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Santok w przedmiocie projektów statutów sołectw
  pobierz
 80. Uchwała Nr XIII/98/15
  w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 81. Uchwała Nr XIII/99/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Wawrów 89F
  pobierz
 82. Uchwała NR XIII/100/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 83. Uchwała NR XIV/101/15
  w sprawie: zmiany uchwaly nr XIII/94/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 84. Uchwała NR XIV/102/15
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/95/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
  pobierz
  - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - IN-1
  pobierz
 85. Uchwała NR XIV/103/15
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Santok Nr XIII/98/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 86. Uchwała NR XV/104/15
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania wynikającego z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032" za okres 2014 - 2015
  pobierz
  Załącznik do Uchwały Nr XV/104/15
  Sprawozdanie z realizacji zadania wynikającego z:
  "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032" za okres 2014 - 2015
  pobierz
 87. Uchwała NR XV/105/15
  w sprawie: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2015 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
  - Załącznik nr 1
  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SANTOK
  pobierz
  - Załącznik nr 2
  USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SANTOK NA LATA 2015 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
 88. Uchwała NR XV/106/15
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  pobierz
 89. Uchwała NR XV/107/15
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
  pobierz
 90. Uchwała NR XV/108/15
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Santok
  pobierz
 91. Uchwała NR XV/109/15
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009 r dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 92. Uchwała NR XV/110/15
  w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
  pobierz
 93. Uchwała NR XV/111/15
  w sprawie: przyjęcia "Strategii - Programu Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023"
  pobierz
  - Załącznik nr 1
  ROZWOJU GMINY SANTOK NA LATA 2015 _ 2023
  pobierz
 94. Uchwała NR XV/112/15
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gralewo na lata 2015-2021
  pobierz
  - Załącznik do Uchwały Nr XV/112/15
  Plan Odnowy Miejscowości Gralewo na lata 2015-2021
  pobierz
 95. Uchwała NR XVI/113/15
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 96. Uchwała NR XVI/114/15
  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016 - 2020
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  do UCHWAŁY Nr XVI/114/15
  pobierz
  Załącznik Nr 2
  do UCHWAŁY Nr XVI/114/15
  pobierz
 97. Uchwała NR XVI/115/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XVI/115/15
  pobierz
 98. Uchwała NR XVI/116/15
  w sprawie: w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku
  pobierz
 99. Uchwała NR XVI/117/15
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok
  pobierz


data wytworzenia2017-01-25
data udostępnienia2017-01-25
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin582
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@