Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Santok Organizacje pozarządowe Rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2022, bieżące, menu 1488 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2022

Rok 2022

Informacja o wynikach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówek Wsparcia Dziennego Gralewianka w Gralewie, Polichnianka w Starym Polichnie i Lipkowianka w Lipkach Wielkich, prowadzonych w formie Pracy Podwórkowej w okresie od 13 lutego 2023 r. do 30 czerwca 20232 r. i od 01 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert: 19 styczna 2023 r.

pobierz


Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - pobierz

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - pobierz

 

WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W II PÓŁROCZU 2022 ROKU

- pobierz

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Santok

z dnia 21 lipca 2022t.

o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Santok zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327), działające na terenie gminy Santok – do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarze: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (Zarządzenie Nr XLI/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 7 lipca 2022 r.).

 1. Informacje ogólne
 2. Komisja działa w oparciu o uchwałę Nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019r., poz. 3230 ze zm.).
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 4. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327), działających na terenie Gminy Santok, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach Komisji,
 2. Zapoznanie się z ofertami,
 3. Ocena ofert pod względem formalnym,
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym,
 5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

Szczegółowe zadania komisji określone zostaną Zarządzeniem Wójta Gminy Santok
w sprawie powołania komisji konkursowej.

 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Gminy Santok lub przesłać na adres: Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku do godz. 14:00.

formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

ZARZĄDZENIE LXI/2022

Wójta Gminy Santok

z dnia 7 lipca 2022r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - pobierz

WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

- pobierz

 

 

Ogłoszenie

o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Santok zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.), działające na terenie gminy Santok – do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarze: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (Zarządzenie Nr VIII/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 21 stycznia 2022 r.).

 

I. Informacje ogólne

1. Komisja działa w oparciu o uchwałę Nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019r., poz. 3230).

 

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom

 

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.), działających na terenie Gminy Santok, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

 

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach Komisji,
 2. Zapoznanie się z ofertami,
 3. Ocena ofert pod względem formalnym,
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym,
 5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

 

Szczegółowe zadania komisji określone zostaną Zarządzeniem Wójta Gminy Santok
w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Gminy Santok lub przesłać na adres: Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, w terminie do dnia 14 lutego 2022 roku do godz. 15:00.

formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

 

 

ZARZĄDZENIE VIII/2022

Wójta Gminy Santok

z dnia 21 stycznia 2022r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu

 

 

Zaeządzenie Nr 4/2022

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 18 stycznia 2022r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Metryka

sporządzono
2022-01-19 przez
udostępniono
2022-01-19 00:00 przez Cierach Alicja
zmodyfikowano
2023-01-23 08:51 przez Cierach Alicja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
982
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.