Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Santok Strategia Rozwoju Gminy Santok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Strategia Rozwoju Gminy Santok, bieżące, menu 1498 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Strategia Rozwoju Gminy Santok

Strategia Rozwoju Gminy Santok

 

 


Uprzednia ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności realizacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030 (ewaluacja ex-ante)


 Wyniki konsultacji

do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030”

 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przedstawiamy protokół z przeprowadzonych konsultacji wraz z dokumentami po konsultacjach:

Protokół z konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Diagnoza Strategiczna Uwarunkowań Rozwojowych Gminy Santok


Działając na podstawie:

 • Uchwały Nr XL/393/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 • Uchwały Rady Gminy Santok nr XV/134/2019 z dnia 30 października 2019 r.
  w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok,

 

Wójt Gminy Santok ogłasza konsultacje społeczne

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030”

 

Przedmiot konsultacji:

projekt „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030”

Strategia „Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji.

 

Obszar objęty konsultacjami:

Konsultacja mają charakter ogólnogminny.

Projekt dokumentu podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami Gminy Santok,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Santok,
 • z sąsiednimi gminami w tym: Deszczno, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn i ich związkami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez 35 dni, tj.

od 12 grudnia 2022r. do dnia 16 stycznia 2023r.

 

Formy konsultacji obejmują:

 • Badanie opinii mieszkańców poprzez wypełnienie  ankiety (formularz konsultacyjny) on-line (na e-mail strategia@santok.pl)  i/lub  w wersji papierowej;
 • Zbieranie uwag  do  projektu  dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” oraz „Diagnozy  Strategicznej  Rozwoju  Gminy  Santok”.

 

Miejsce konsultacji:

w ramach konsultacji odbędzie się:

 • spotkanie konsultacyjne w dniu 19.12.2022r. o godz. 1500 w Centrum Kultury i Rekreacji
  w Santoku;
 • dyżur konsultacyjny w dniu 9 stycznia 2023r. od godz. 1500 do 1700 w Urzędzie Gminy Santok.

 

Uwaga:

 • projekty konsultowanych dokumentów oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne są na stronie internetowej Gminy Santok santok.pl,, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
  - www.santok.biuletyn.net (zakładka Strategia Rozwoju Gminy Santok) oraz w Urzędzie Gminy Santok,
 • wypełnione formularze zgłoszenia uwag należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Santok do dnia
  16 stycznia 2023r. lub bezpośrednio osobie prowadzącej spotkanie konsultacyjne,
 • pisemne opinie wyrażone w innej formie niż poprzez formularz konsultacyjny nie będą uwzględniane.

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok.

 

Ogłoszenie o konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Diagnoza Strategiczna Uwarunkowań Rozwojowych Gminy Santok

Ankieta (Formularz konsultacyjny) - pdf

Ankieta (Formularz konsultacyjny) - wersja edytowalna

 

 


Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu Diagnozę Strategiczną Uwarunkowań Rozwojowych Gminy Santok. To dokument opisujący jej obecny stan i sposób funkcjonowania, a także właściwe dla niej procesy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Wnioski wyciągnięte z diagnozy pomogą w sformułowaniu celów strategicznych oraz kierunków rozwoju gminy aż do roku 2030.

Na podstawie tej diagnozy i płynących z niej wniosków powstanie dokument o nazwie Strategia Rozwoju Gminy Santok, który ma na celu wskazanie kierunków rozwoju gminy, dających największe szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla potencjalnych inwestorów oraz dla osób chcących się osiedlać na jej obszarze.

Podczas prac diagnostycznych wzięto pod uwagę m.in.: sytuację demograficzną i mieszkaniową gminy, pomoc społeczną, poziom bezrobocia, edukację, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo publiczne.

Na potrzeby diagnozy przeanalizowany został potencjał gospodarczy i inwestycyjny gminy, liczbę i wielkość gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych i stan finansów publicznych, a także opracowane już Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i istniejące już (a także będące jeszcze w opracowaniu) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Ważnym elementem diagnozy jest analiza uwarunkowań środowiskowych gminy (m.in. jej klimatu, zasobów wodnych, jakości powietrza atmosferycznego, obszarów chronionych)  oraz obszary funkcjonalne.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z diagnozą, i wyrażenie swojej opinii na temat gminy, oczekiwanych przez Państwa kierunków rozwoju, koniecznych inwestycji, wskazania jej silnych i słabych stron.

Integralną częścią diagnozy jest ankieta, którą można wypełnić online lub uzupełnić w domu i przynieść do urzędu. Link do ankiety online znajduje się TUTAJ. Jej wersję drukowaną można pobrać w Urzędzie Gminy Santok przy ul. Gorzowskiej 59 lub z naszej strony internetowej (TUTAJ) i Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Strategia Rozwoju Gminy Santok)

Prosimy o wypełnienie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r.

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Santok. Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu uda się nam sformułować właściwe cele i wyznaczyć  najważniejsze kierunki rozwoju na kolejne lata, tak by Gmina Santok była miejscem przyjaznym dla jej mieszkańców oraz miejscem atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.

Diagnoza Strategiczna Uwarunkowań Rozwojowych Gminy Santok

- diagnoza_sttrategiczna.png

 

Wyniki ankiet "Kierunki rozwoju Gminy Santok"

 

 

Metryka

sporządzono
2022-08-31 przez Wiśniewska Agnieszka
udostępniono
2022-08-31 00:00 przez Cierach Alicja
zmodyfikowano
2023-02-16 12:27 przez Cierach Alicja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
364
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.