Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Santok Organizacje pozarządowe Rok 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2023, bieżące, menu 1509 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2023

Rok 2023

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - pobierz

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówek Wsparcia Dziennego
2023-02-17


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówek Wsparcia Dziennego w 2023 r. Gralewianka w Gralewie, Polichnianka w Starym Polichnie i Lipkowianka w Lipkach Wielkich, prowadzonych w formie Pracy Podwórkowej w okresie od 15 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Termin składania ofert: 10 marca 2023 r.

pobierz ogłoszenie o konkursie

wzór oferty


Zarządzenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówek Wsparcia Dziennego w 2023r.


WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W I PÓŁROCZU 2023 ROKU

- pobierz


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówek Wsparcia Dziennego w 2023 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówek Wsparcia Dziennego Gralewianka w Gralewie, Polichnianka w Starym Polichnie i Lipkowianka w Lipkach Wielkich, prowadzonych w formie Pracy Podwórkowej w okresie od 20 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Termin składania ofert: 13 lutego 2023 r.

pobierz


ZARZĄDZENIE I/2023

Wójta Gminy Santok

z dnia 9 stycznia 2023r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Santok

z dnia 9 stycznia 2023t.

o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Santok zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327), działające na terenie gminy Santok – do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w obszarze: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (Zarządzenie Nr I/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 9 stycznia 2023 r.).

 1. Informacje ogólne
 2. Komisja działa w oparciu o uchwałę Nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019r., poz. 3230 ze zm.) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Santok z dnia 21 lipca 2022 w sprawie: określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert  na realizację zadania publicznego.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 4. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327), działających na terenie Gminy Santok, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach Komisji,
 2. Zapoznanie się z ofertami,
 3. Ocena ofert pod względem formalnym,
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym,
 5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

Szczegółowe zadania komisji określone są w Zarządzeniu Wójta Gminy Santok z dnia   21 lipca 2022 w sprawie: określenia regulaminu pracy komisji konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert  na realizację zadania publicznego.

 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Gminy Santok lub przesłać na adres: Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok, w terminie do dnia 17 stycznia 2023 roku do godz. 14:00.

Formularz zgłoszeniowy -pobierz

 

 

Metryka

sporządzono
2023-01-09 przez Krystosik Joanna
udostępniono
2023-01-09 13:55 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2023-03-22 15:09 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
192
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.