Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2023, bieżące, menu 1515 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2023

ROK 2023

 1. Uchwała Nr LV/483/2023 Rady Gminy Santok z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie kreślenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej na terenie gminy Santok, na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 2. Uchwała Nr LV/484/2023 Rady Gminy Santok z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 3. Uchwała Nr LV/485/2023 Rady Gminy Santok z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia Gminy Santok do realizacji Programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 4. Uchwała Nr LVI/486/2023 Rady Gminy Santok z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Płomykowie. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 5. Uchwała Nr LVI/487/2023 Rady Gminy Santok z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 6. Uchwała Nr LVI/488/2023 Rady Gminy Santok z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Santoku. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 7. Uchwała Nr LVI/489/2023 Rady Gminy Santok z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 8. Uchwała Nr LVII/490/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Wójta Gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 9. Uchwała Nr LVII/491/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Santoku. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 10. Uchwała Nr LVII/492/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie pozostawienia skargi na Wójta Gminy Santok bez rozpatrzenia.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 11. Uchwała Nr LVII/493/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 12. Uchwała Nr LVII/494/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru stanowiącego działkę o nr ewid. 222 w miejscowości Janczewo  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 13. Uchwała Nr LVII/495/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Janczewo. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 14. Uchwała Nr LVII/496/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/378/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Czechów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 15. Uchwała Nr LVII/497/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej terenu kolejowego
  w miejscowości Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 16. Uchwała Nr LVII/498/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/478/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w rejonie ul. Sadowej
  w miejscowości Wawrów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 17. Uchwała Nr LVII/499/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/480/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Wawrów.   - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 18. Uchwała Nr LVII/500/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 19. Uchwała Nr LVII/501/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok w roku 2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 20. Uchwała Nr LVII/502/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/236/09 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo, Wawrów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 21. Uchwała Nr LVII/503/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo, Wawrów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 22. Uchwała Nr LVII/504/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 23. Uchwała Nr LVII/505/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 24. Uchwała Nr LVII/506/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 25. Uchwała Nr LVII/507/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 26. Uchwała Nr LVII/508/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2038.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 27. Uchwała Nr LVII/509/2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 28. Uchwała Nr LVIII/510/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 29. Uchwała Nr LVIII/511/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 30. Uchwała Nr LVIII/512/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 31. Uchwała Nr LVIII/513/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2038.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

 

Metryka

sporządzono
2023-02-27 przez
udostępniono
2023-02-27 11:37 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2023-03-23 15:13 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
124
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.